Cradle to Cradle (C2C)

Sertifiseringer

Cradle to Cradle (C2C) er den ledende vitenskapelig baserte standarden for flere egenskaper og bransjer når det gjelder å verifisere produkter for sirkulær økonomi, og inkluderer ESG - miljø, samfunnsansvar og eierstyring. Produktene vurderes ikke bare for sin estetikk eller funksjonalitet, men også for deres innvirkning på miljøet, menneskers helse og gjenbruk i den sirkulære økonomien.

Oppnå et av de fem sertifiseringsnivåene

For å kunne oppnå et av de fem nivåene i sertifiseringen (fra Basic til Platina) må produktet tilfredsstille minimumskravene for det aktuelle nivået i alle fem kategorier: Materialer, materialkretsløp, fornybar energi og klima, forvaltning av vannressurser, sosialt ansvar og biologisk mangfold.

C2C-sertifisering komplementerer og er også et alternativ til velkjente sertifiseringssystemer (DGNB, LEED, BREEAM, etc.) C2Cs kriterier er relatert direkte til produktet, ikke hele bygningen. Ansvaret produsenten av produktet har, inklusive hele produksjonsprosessen og leveringskjeden, kommer i fokus.

For mer informasjon: www.c2ccertified.org

 

WICONA - sertifiserte systemløsninger

Bærekraft har alltid vært i fokus for WICONA. I 2017 oppnådde WICONA sertifiseringen C2C Bronse for sine systemløsninger. Siden da har WICONA kontinuerlig jobbet kontinuerlig for å forbedre standarden for å oppnå neste nivå. Det har vi klart.

WICONA systemer med sølvsertifisering

Produkter

  • Vinduer: WICLINE 65 evo, WICLINE 75 evo, WICLINE 75 evo ventilation flap, WICLINE 75 MAX, WICLINE 75 TOP, WICLINE 115 AFS
  • Dører: WICSTYLE 65 evo, WICSTYLE 75 evo, WICSLIDE 75FD
  • Fasader: WICTEC 50, WICTEC 50HI, WICTEC 60, WICTEC 50EL, WICTEC EL evo

WICONA systemer med bronsesertifisering

Produkter

  • Vinduer: WICLINE 70SG, WICLINE 90SG
  • Dører: WICSTYLE 77FP
  • Fasader: WICTEC 50SG

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt