WICTIP

Informasjon, support og funksjoner med et museklikk! Byggets ulike faser krever spesifikke detaljopplysninger for et vellykket prosjekteringsarbeid. Våre internettjenester og software er tilpasset og inneholder opplysninger om byggets ulike prosjekteringsfaser. Vi tilbyr opplysninger og informasjon med 24-timers tilgjengelighet.

På WICTIP har vi gjort hele WICONA systemdokumentasjon digitalt tilgjengelig. Informasjon som produktsortiment, brosjyrer, testrapporter, sertifikater og retningslinjer for prosjektering fåes med linker til detaljert informasjon. Spørsmålsstillinger som oppstår underveis i prosjekteringen kan raskt besvares via denne alltid oppdaterte informasjonsplattform.

Gå inn på
www.wictip.com

WICTIP Tools
U-verdiberegninger for vinduer kan på en enkel måte utføres med dette onlineverktøyet. Ytterligere verktøy for tekniske beregninger lanseres kontinuerlig på denne internettsiden:
www.wictip-tools.com

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy