WICONA produkter er nå Cradle-to-Cradle sertifisert

WICONA varemerket har oppnådd Cradle-to-Cradle (C2C) Sertifisering i bronse. Dette gjelder for vindusseriene WICLINE 65/75, dørseriene WICSTYLE 65/75 og WICSTYLE 77FP samt fasaden WICTEC 50.

Fra nå av blir ikke produkter bare bedømt etter estetikk eller funksjonalitet, men også etter sin påvirkning på miljøet, på helse og etter sin egnethet for materialkretsløpet. Som et aluminium byggsystem selskap, vil dette temaet alltid ha et sentralt fokus for WICONA. Den sertifiserte Cradle-to-Cradle Produktstandarden ble initiert av vitenskapsmennene Dr. Michael Braungart og William McDonough, hos non-profit organisasjonen Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute, San Francisco (USA). Prosessen som leder til sertifisering tar designer og produsent gjennom en prosess for kontinuerlig produktoptimalisering mot en kombinasjon av ambisiøs estetikk, teknisk kvalitet og de høyeste økologiske standarder.

C2C Produkt Sertifisering setter et paradigmeskifte i tankesettet om hvordan et produkt er designet, hva det består av og hvordan det blir forvaltet etter bruk. Ved skapelse av produkter gir systemet retningslinjer for produkt-designere og produsenter som definerer kvalitet, estetikk og innovasjon på nytt.

For å kunne oppnå et av de fem nivåene for sertifisering (fra Basic opp til Platinum), må en produsent tilfredsstille minimumskravene til det relevante nivået i alle fem kategorier. Disse kategoriene er:

Materialer: Man tar hensyn til hele forsyningskjeden og skaper en liste over alle bestanddeler, som så blir vurdert for deres toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper. Målet er å erstatte skadelige stoffer med uskadelige.

Materialkretsløp: Produktene blir designet på en slik måte at bestanddelene kan resirkuleres som del av sitt tekniske kretsløp. For hvert sertifiseringsnivå må framskritt oppnås i prosessen med å forbedre kretsløpet for materialet

Fornybar energi og klima: Dette kriteriet har som mål at 100 % av produksjonsenergien til slutt stammer fra fornybare energikilder og at produksjonen (dermed) er klimanøytral.

Vann: Produksjonsprosessen er designet slik vann blir bevart som en verdifull ressurs for alt levende liv. For hvert sertifiseringsnivå må framskritt oppnås, slik at spillvannet tilslutt oppnår drikkekvalitet.

Sosialt ansvar: Selskapets er ledet på en slik måte at alle mennesker og økosystemet blir behandlet med respekt og jobber kontinuerlig med å skape en positiv effekt for menneskeheten og planeten.

For WICONA er bronse kun det første nivået.

"Bronse Sertifikatet er kun en begynnelse..." forteller Philipp Müller, Utviklingsleder hos WICONA.

 

Galleri


Philipp Müller
Utviklingsleder hos WICONA

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy