ZEB konferansen 2012 – Nullutslippsbygg

Onsdag 5. september arrangeres ZEB konferansen 2012 i Oslo. Werner Jager, Head of Technology hos Hydro Building Systems, vil på konferansen holde et foredrag med fokus på ”Facade development in a Zero Emission Building perspective”.

ZEB konferansen Nullutslippsbygg 2012 arrangeres den 5. september i Oslo. Hydro Building Systems tekniske sjef Werner Jager vil presentere ”Facade development in a Zero Emission Building Perspective”.

Arrangøren av konferansen er Zero Emission Buildings (ZEB), et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) støttet av Norges Forskningsråd. Oppgaven for ZEB er å utvikle materialer, komponenter og bygningskonsepter samt metoder og verktøy som kan medvirke til at fremtidens bygninger ikke bidrar til klimagass- utslipp. Forskningssenteret ZEB presenterer resultater fra forskningen.

Temaene for konferansen er:

- Pilotprosjekter – læring mens veien blir til
- Hva betyr null CO2-utslipp over en bygnings livsløp?
- Byggetekniske løsninger – hva er utfordringene?
- Energiforsyning – hva er valgmulighetene?
- Nullutslippsbygg som konkurransefortrinn

Mer informasjon om Zero Emission Buildings finner dere på www.zeb.no


Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy