Nytt Structural Glazing fasadesystem - WICTEC 50SG

WICTEC 50SG åpner for en ny og effektiv mulighet til å skape helglassfasader. Konstruert som en klassisk post-losholt-fasade, blir isolerglasset usynlig innfestet via patenterte innfestinger i glassets randsone. WICTEC 50SG har utvendig slanke fuger og kan utføres med åpningselementer og opake fyllinger.

Helglassfasader er en fast bestanddel i samtids arkitekturen og skaper bygg som preges av imponerende fasader. WICTEC 50SG løsningen gir en meget filigran struktur med store transparent glassdimensjoner. Ytterligere frihet i optisk utforming tilbyr Semi-Fasade-løsningen; ved å kombinere silikonfuger med horisontale eller vertikale utvendige klemprofiler, etter fritt konturvalg, skapes det en markant strukturering. Glasstykkelser fra 32 til 40 mm gir mulighet for tilpassing til individuelle krav. Systemet er testet og sertifisert i henhold til produktstandard for fasader, EN 13380.

Om åpningsbare vinduer kreves er det ideele komplementet det nye WICLINE 90SG vinduet, et vindussystem med structural glazing design uten steppet glass. Vinduet kan utføres enten som  topp-hengslet (”senk-klapp”) utadslående vindu eller som parallellt utadslående vindu.
Høye krav til ytelsesegenskaper er på basis av WICTEC fasadesystemene også mulig som SSG-løsning. 3-lags glass opptil 55 mm fyllingstykkelse, passivhus-konstruksjoner eller brannhemmende anvendelse er allerede utført på mange bygg. Ta kontakt for mer informasjon.

Les mer

Exempel

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy