Et sterkt image for et sterkt varemerke

WICONAs nye varemerkedesign. Med en ny og internasjonal enhetlig design, intensiverer Hydro Building Systems nå WICONAs varemerkebygging. En lysende rød farge betegner energi og styrke, mens de doble pilene symboliserer dynamikk og innovasjon.

Et felles varemerkeimage er særlig viktig for et foretak som opererer både nasjonalt og internasjonalt, og som også vil nå ut til nye målgrupper i framtiden. I kjølvannet av vår sukessfulle introduksjon av vårt slagord ”Technology for Ideas” for tre år siden, markedsfører Hydro Building Systems nå sin varemerkeidentitet og omarbeider samtidig sitt totale utseende. Målet med nylanseringen er å sikre en rask og enkel igjenkjennelse av WICONAs varemerke i alle land og i alle medier, for å ytterligere øke produktkjennskapen og for å hjelpe kunder og forretningspartnere å identifisere WICONAs produkter.

Markus Hofstetter, ansvarlig for kommuikasjonen av WICONA, sier at ”det nye varemerkedesignet er blant annet et statement for vårt engasjement og vår stolthet for WICONA som varemerke”. For å kunne formidle foretakets kjerneverdier har eksperter gitt tre av foretakets avgjørende komponenter innen varemerkedesign en makeover – logo, bilder/grafiske element og farge. En lysende rød farge henspeiler på energi, framgang, innovasjon og klarhet. Denne fargen benyttes også på omslag til brosjyrer og i designen av WICONAs messestander. Det grafiske elementet i designen, de doble pilene, viser til at foretaket er framtidsorientert. Markus Hofstetter sier: ”Enkelt uttrykt innebærer det at vi ved utviklingen av innovative produkter og tjenster konfronterer de framtidige utfordringer vi møter.”

Ved formgivingen av varemerkedesignet lå fokuset på noen få sterke egenskaper, ikke kun på et attrakt utseende, men også på fleksibilitet. Det modulære designet sikrer at det nye WICONA- utseendet enkelt kan skreddersys for ulike medieanvendelser – fra brosjyrer via e-post til nyhetsbrev. Framover vil den bli benyttet ved trykk og ved kommunikasjon online, slik som for vår nye WICONA YouTube- kanal.

Markus Hofstetter avslutter: ”med det enhetlige designet har vi også som målsetting å heve WICONA som varemerkenavn – i all sin anvendelse, i alle land og på alle språk.” WICONA finnes idag representert i over 40 land og på over 25 ulike språk.Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy