Sertifiseringer

Sertifiseringer for bygg, produkt og miljø

Et bærekraftig perspektiv innen byggarkitektur omfatter energieffektivitet og klimahensyn. Hydro Building Systems arbeider kontinuerlig for å være i framkant på marknaden for både miljø og energieffektivitet. Flere priser er mottatt i løpet av året.

WICONAs systemprodukter oppfyller flere miljøkrav og kan tilby både vinduer og fasader med U-verdier ned til passivhusnivå. Våre vindusprodukter tilfredstiller også energimerkingen Enove Anbefaler. Vi kan tilby U-verdiberegninger og vår programvare kan også framskaffe en livsløpsanalyse (EPD-rapport) for alle produkter.

Under finnes eksempler på miljøsertifiseringer og byggproduktevalueringer hvor WICONA oppfyller kravene:

Cradle to Cradle (C2C)
Cradle to cradle er en sertifisering som fokuserer på produktet i stedet for hele byggeprosjektet. Produktsertifiseringen bedømmer alt fra hvordan et produkt er designet, hva det består av, hvordan det produseres og hvordan det blir forvaltet etter bruk. C2C er et ledende system for produktutviklere og produsenter, og fremmer produkter som omdefinerer kvalitet, estetikk og innovasjon.

Green Building Green
Building er et EU-initiativ med formål å akselerere energieffektivitet innen bygg- og eiendomssektoren. Green Building har ett kontrollpunkt som er energi.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad er et svensk system utviklet primært for boliger og næringsbygg. Miljøbyggnadsertifiseringen er basert på 16 kontrollpunkter der energi, innemiljø og farlige stoff er i fokus.

BREEAM NO 
BREEAM er et av de eldste miljøsertifiseringssystemene, der byggets miljømessige prestasjoner vurderes via 50 sjekkpunkter, inkludert energiforbruk, vannforbruk og inneklima.

LEED (US)
LEED er det mest kjente vurderingssystemet. Miljøsertifiseringssystemet LEED har 50 kontrollpunkter som inkluderer nærmiljøet, vannforbruk, energiforbruk, materialer samt inneklima.

DGNB (DE)
Sertifisering med 50 kontrollpunkter som omfatter økologiske, økonomiske, teknologiske og sosiokulturelle aspekter.

Enova Anbefaler (NO)
Energimerkeordning for lavenergivinduer med dimensjon 1,2 x 1,2 m som har en Uw-verdi <1,0 W / (m²K).

Sunda Hus
Gjør produktvurderinger basert på aspektet farlige stoffer. Disse vurderingene vises så som punkter i de ulike miljømerkingene.

Byggvarubedömningen
Vurderer og gir informasjon om miljøvurderte produkter og påvirker produktutviklingen mot et giftfritt og godt bebygd miljø.

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy