Vårt miljø

Miljøvennlig
WICONA har som prinsipp at alle foretak i organisasjonen skal fastlegge mål innem HMS-området( helse, miljø & sikkerhet) og utvikle en årlig handlingsplan for å oppnå disse mål. Hver enhet fastlegger deretter en individuell handlingsplan for å nå målene. Det finnes dog et unntag, som er av sikkerhetsgrunner, der alle enheter innen WICONA benyter samm standardiserte indikatorer. For å øke sammenligningen i hvordan vi måler ytelser har man utviklet en felles indikator. Indikatoren bygger på det arbeide som utføres av EAA (European Aluminium Association), noe som innebærer at man har identifisert ulike bærekraftighetsindikatorer.

Our environment

Å skape et bærekraftig miljø
Vi har internt identifisert følgende viktig aspekt som bør betraktes for å skape et bærekraftig miljø:

  • Ressursanvendelse (energi og materialer)
  • Utslipp og avfall
  • Miljøulykker

Indikatoren viser områder der hver avdeling har potensiale for forbedring. Dermed blir det mulig å sammenligne resultatene med andre industrielle retningslinjer som finnes tilgjenglige innen WICONA.

Aluminiums miljøpåvirkning
Vi arbeider idag med utslippsretter, noe som har blitt en norm innenfor den globale aluminiumindustrien. Innen vår virksomhet er den største bidragsgiveren til utslippene vår primærproduksjon av aluminium. Utslippene fra resten av produksjonen er liten i sammenligning med de fra smelteverkene. Vårt arbeide med å redusere utslippene er dog like viktig for oss som for hvert lokalsamfunn der våre anlegg befinner seg.

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy