Å bygge med visjoner

Med en livslengde for en bygg på 50-100 år, vil det vi bygger idag påvirke kommende generasjoner.

Med tanke på dette bør alle prosjekt sees utifra tre hovedspørsmål:

  • Hvordan skal bærekrafige fasader av aluminium og glass utformes?
  • Hvilke faktorer påvirker energisparing og brukerkomfort?
  • Hvilke krav kan stilles på de produkter og de bedrifter som deltar i prosjektet?

"Våre visjoner" er innrettet på konkrete og økonomiske løsninger som stadig tar hensyn til all de faser et bygg går igenom - fra planlegging, bygging og drift til riving.

Den som idag velger WICONA-produkter vil, i tillegg til å kunne dra nytte av teknisk modne og moderne løsninger, også få en framtidsrettet, ansvarsbevist produktutvikling med hensyn til morgendagens generasjoner.

Byggsystemet WICONA er produsert på en miljøriktig måte, dvs. med sparsommelig materialtilgang, fokus på langvarig benyttelse og gjenvinning. Systemets komplekse komponenter er optimert for å oppnå varige produkter og muliggjøre vidtrekkende benyttelse av dagslys og naturlig ventilasjon.

Konstruksjonene har en lang livslengde, men kan også lett demonteres. Tillegg og komposittmaterialer reduseres til et minimum for å forenkle videre bruk eller gjennbruk.

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy