Bærekraftig utvikling - Miljøansvar

En ansvarsbevist hantering av råvarer, et øket fokus på effektivitet og i tillegg gi sine partnere en merverdi, er hjørnesteinene i "The Hydro Way".

Hydro har derfor aktivt jobbet med spørsmålet om bærekraftighet i fasadebekledninger i flere år. Når et nytt prosjekt opprettes, står begrepet "bærekraftig utvikling" i fokus. Dette er definert via flere tverr-vitenskaplige vinklinger som man må gå gjennom for å få gjennomført idéer og konsept samt for å utvikle framtidige produkt under varemerket WICONA.

Building visions

Les mer om "Å bygge med visjoner"

-----------------------------------------------------------------------

TEmotion

TEmotion - fasader for framtiden: en blanding av teknikk og følelser der bærekraftighet og brukerkomfort har stor betydning. Dagens bygg må oppfylle de krav som brukerene stiller og kunne garantere en høy grad av velbehag. Dette kan oppnåes, f.eks. via design, fargevalg, ulika typer belysning eller luftkvalitet. Om brukerene trives i bygget har dette også en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet, med andra ord - velbehag fremmer produktivitet.

TEmotion

Les mer om TEmotion

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy