Aluminium

Vi tar ansvar för vår miljö - gör det du också!

Aluminium är ett modernt material - lätt, starkt, lätt att forma, en bra ledare av värme och el, icke-magnetiskt, korrosionsbeständigt, hygieniskt och inte minst återvinningsbart.

Konstruktioner i aluminium är t.ex. så lätta att de vanligtvis bara väger en tredjedel av sin motsvarighet i stål. Aluminium är attraktivt och hållbart även i obestruken form, vilket gör applikationer populärt där utseende har stor betydelse; som i olika typer av arkitektur, byggnader, datorer, bilar och konsumentvaror.


Livscykelanalys

En livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att undersöka en produkts komplexa förhållande mellan dess miljöpåverkan och dess livslängd. Syftet är att ge oss svar på två viktiga frågor:

"Hur kan vi förbättra det totala miljöavtrycket av en produkt?"
"Vilken produkt, för ett särskilt ändamål, har den lägsta miljöpåverkan?".

De största utsläppen från vår verksamhet uppstår vid primärproduktionen, resterande utsläpp från vår produktion är relativt små. Vår fokus på dessa är dock lika viktigt för oss som för varje samhälle där dessa anläggningar är belägna.

Fördelar med aluminium

• Från råmaterial till återvinning:
Aluminium är ett material för maximalt miljöansvar
• Aluminium är världens tredje största element och kommer från bergarten bauxit
• Vid produktion av våra WICONA produkter kommer 68% av energin som behövs vid aluminiumproduktionen från hydro energi
• Livstiden för aluminium är väldigt lång: Cirka 75% av samtliga producerade aluminiumprodukter är i bruk än idag
• Enbart 5% av originalenergin behövs vid återproduktion av återvunnet material
• Aluminium kan återanvändas i evighet:
Återvinningsvärdet av aluminium ligger mellan 95 och 100%, utan att förlora sin kvalitet
• Återvinning av 1 t aluminium innebär:
- ca 4 t lägre bauxitanvändning
- ca 9 t lägre CO2 utsläpp
• Aluminium är smäckert
- slimmade karmkonstruktioner för fönster och fasader jämfört med träkonstruktioner
- bättre utnyttjande av solenergi
• Aluminium är näst intill underhållsfritt
- inga skyddsåtgärder mot mögel, svampangrepp eller korrosion
- inga lösningsmedel för lack

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy