Maximale energie-efficiëntie

Nieuwe aluminium ramen gaan veel verder dan de wettelijke eisen van energiebesparende regelgeving en verhogen de energie-efficiëntie van een gebouw aanzienlijk. Door een effectieve thermische onderbreking in het profieldesign en hoge kwaliteit beglazing zijn tocht, koude, straling en condensatie, factoren uit het verleden.

Nieuwe aluminium ramen gaan veel verder dan de wettelijke eisen van energiebesparende regelgeving en verhogen de energie-efficiëntie van een gebouw aanzienlijk. Door een effectieve thermische onderbreking in het profieldesign en hoge kwaliteit beglazing zijn tocht, koude, straling en condensatie, factoren uit het verleden.

En: hoe groter het glas, hoe meer energie er door de zonnestraling beschikbaar wordt voor passieve verwarming van het gebouw.

De getoonde voorbeelden laten u foto’s genomen met een thermografische camera zien. Hier is heel duidelijk het verschil (en de energiebesparing) voor- en na- renovatie met nieuwe ramen zichtbaar.

De meest bepalende factor voor het energetische ontwerp van ramen en gevels is de zogenoemde U-waarde (Uf voor het kozijn, Ug voor het glas, Uw voor het gehele venster). De U-waarde is een maat voor de warmteoverdracht door een component en wordt uitgedrukt in W/(m²K).

Hoe lager de U-waarde, des te beter, omdat er minder warmte via de component wordt doorgevoerd. De ramen, deuren en gevels van Wicona kennen oplossingen voor ieders wensen. Zo ook op het gebied van U-waarden. Met U-waarde tot onder de 0,8 W/(m²K) voldoen diverse Wicona producten zelfs aan de vereisten van Passieve Huizen.

Energiebesparing

Geschikt voor Passief Huis

Intelligent

Find realized WICONA projects on our reference platform