Gerecyclede Polyamide

Economische. Bespaart resources. Innovatieve.

Als eerste systeemhuis wereldwijd gebruikt WICONA gerecycleerde polyamide voor de thermische onderbreking van haar systemen.

Zuinig. Hulpbronnenefficiënt. Innovatief.

Vanaf nu standaard en zonder toeslag! Met uitstekende mechanische en fysische eigenschappen – en met eersteklas milieuprestaties.

Profiteer van een toonaangevende innovatie die de ecobalans van de beproefde raam-, deur- en gevelsystemen van WICONA nog verder verbetert. Gebruikers boeten daarbij niet in aan kwaliteit, aangezien de gelijkwaardigheid van het volledig nieuw ontwikkelde materiaal van de thermische onderbreking met de conventionele polyamide 6.6 getest en gecertificeerd is.

WICONA-partners gebruiken deze exclusieve nieuwe uitvinding altijd en zonder extra kosten – de nieuwe thermische onderbreking moet niet afzonderlijk worden besteld. De gerecycleerde onderbrekingen zijn nu al in de helft van alle WICONA-producten geïntegreerd en worden gaandeweg in het hele productaanbod ingezet.

Een systematische aanpak voor minder CO2-uitstoot

Een enorm voordeel voor de duurzaamheid door minder energieverbruik en hulpbronnen: in vergel king met de tot nu toe gebruikte thermische onderbrekingen van conventionele polyamide 6.6 is de ecobalans bij de productie van de nieuwe, gerecycleerde variant beduidend beter. Extra punten en procenten – zonder extra kosten.

Eerste keuze bij groene bouwprojecten

bevestigt de unieke ecobalans van deze exclusieve ontwikkeling. Dat verschaft architecten en constructeurs belangr ijke voordelen als certificaten conform LEED of DGNB vereist zijn – een enorm pluspunt b ij aanbestedingen!

Nieuw materiaal, beproefde kwaliteit

De nieuwe gerecycleerde thermische onderbrekingen beschikken over dezelfde uitstekende kwaliteit als de tot nu toe gebruikte tussenstukken in WICONA-systemen, ook wat de Uf-waarden betreft. De gel ijkwaardigheid van het nieuwe materiaal met polyamide 6.6 van fossiele oorsprong is door een geschiktheidsbeproeving conform DIN EN 14024 bewezen.


Bovendien beschikt de door WICONA gebruikte gerecycleerde polyamide over aanzienlijk betere prestaties dan de polyamide op basis van biologisch materiaal die als alternatief wordt gepropageerd, vooral met het oog op duurzaamheid, stabiliteit en rendement.