ZEB in de praktijk

Verantwoordelijkheid voor het milieu. Wij zorgen ervoor!

Een nul-energie gebouw, ook wel bekend als een nul netto-energie gebouw (ZNE = Zero Net Energie), is een populaire term om een gebouw te beschrijven dat een netto energieverbruik en uitstoot van koolstof heeft van nul per jaar.

Met het Wicona Technology Centre toont Hydro Building Systems, in aanvulling op de functionele eigenschappen als testcentrum voor raam- en gevelbouw, hoe de bedrijfsfilosofie met betrekking tot duurzaamheid realiseerbaar is in een gebouw. Klik hiernaast voor een speciaal geconstrueerde LIVE-visualisatie waarin alle energie-opbrengst en consumptie per dag nauwkeurig wordt gemonitord.

Wicona Test Centre

Het doel was om een, in energie zelfvoorzienend fabrieksgebouw, te bouwen. Tijdens de ontwerpfase werd een ideale combinatie van de gevel, bouwservice engineering en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen bepaald. Grootschalige raampartijen in de gevel en het dak maken werken zonder kunstlicht bijna altijd mogelijk. Tegelijkertijd is er geen behoefte aan koeling. De behoefte aan water voor de technische geveltesten is gereduceerd tot een ecologisch minimum door een gesloten watercircuit met een reservoir en filter.

De behoefte van bruikbare energie voor verwarming en kunstlicht wordt gedekt door een fotovoltaïsch systeem op het dak van het gebouw. Het hieruit verkregen overschot wordt gebruikt voor de benodigde operationele energie van het testcentrum.
Dit alles resulteert erin dat het Wicona Test Centre een van de eerste nul-energie fabrieksgebouwen is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid