Kopplade fönster - Högisolerade fönster

WICLINE 125 är ett sammansatt fönster för byggnader med speciellt höga krav på värme- samt ljudisolering. Den invändiga bågen är ihopkopplad med en exteriör båge på utsidan. Denna lösning ökar märkbart fönstrets säkerhetsaspekter, värmeisolerande egenskaper samt ger ökad boendekomfort. Solskyddssystem kan enkelt monteras mellan de båda fönsterdelarna och är således helt skyddat för väder och vind.

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:
• Profildjup:
- 125 mm; karm- och spröjsprofiler
- 136 mm; sammansatt bågprofil, invändig båge med överlapp
• Mellan två bågar kan solskyddssystem monteras, då helt skyddat från alla väderförhållanden

Värmeisolering
• Uw-värden ner till 0.9 W/(m²K)

Luftljudisolering:
• Luftljudsisolering upp till 48 dB

Inbrottsskydd:
• Inbrottsskydd från klass WK1 till WK3 enligt EN 1627 kan genomföras

Beslag:
• Bågvikter (totalt för kombinerat system): upp till 160 kg

Alternativa utföranden:
• Utvändig båge; som högisolerad, dold, industridesign och i limmat helglasutförande

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt
SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207): 4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208): E750
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210): C5 / B5
Luftljudsisolering Rw (C;Ctr): 48 (–1; –4) dB
Inbrottsskydd: WK1, WK2, WK3
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.