Fasad 50 mm - Elementfasad

WICTEC EL60 


WICTEC 50EL är en variant av WICTEC 50. Systemet kombinerar fördelarna med vanlig fasad med montagefördelarna med en elementfasad och detta genom den extremt smala siktlinjen på bara 50 upp till 65 mm. De exteriöra profi lernas anslutning med gerade hörn blir ett extra elegant utförande, nästan som en tavelram. Speciellt där det är extra höga krav på värmeisoleringsförmåga är WICTEC 50EL en passande lösning.

Teknisk beskrivning:

Systemets bredd: 50 mm för hel karm 65 mm för delad karm
Profildjup: 190 mm till 213 mm, beroende på fyllningstjocklek 130 mm för invändig synlig profil
Värmeisoleringsförmåga: Uf ner till 1.4 W/(m²K) horisontellt, Uf ner till 1.5 W/(m²K) vertikalt
Fyllningstjocklek: Upp till 44 mm
Elementstorlekar: Upp till (b x h) 3000 mm x 3500 mm, Upp till b = 1500 mm, utan mittposter

Systemets uppbyggnad:
• WICTEC 50EL är ett standardsystem men kan projektanpassas för att möta specifika krav
• Produktion av kompletta element görs i verkstad, oberoende av väder, och kan således alltid garantera en hög kvalitet på produkten
• Snabbt, effektivt och exakt montage på byggplats
• Aluminiumprofiler som byggs med vertikaler eller horisontaler med isolersteg emellan ger en väldigt god värmeisoleringsförmåga
• Smala siktlinjer för maximal transparens
• Vertikal- och horisontalprofiler har samma djup.
• Effektivt värmemotstånd ner till Uf = 1.4 W/(m²K)
• Pålitliga hörnanslutningar med systemanpassande förband
• Lättmanövrerat montage på byggplats tack vare specialankare för infästning

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830
Lufttäthet (enligt SS-EN 12152): AE
Vattentäthet (enligt SS-EN 12154): RE 1200
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 13116): 2000 / –3200 Pa, 3000 / –4800 Pa (Säkerhet)
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.