Elementfasad - Fasadsystem


WICTEC
 – Effektiv byggprocess

För de flesta av dagens byggprojekt är korta byggtider ett måste. Med en korrekt planering och projektering erbjuder WICTEC elementfasadsystem en tidsoptimal, kvalitetssäkrad och enkel byggprocess. Genom serieproduktion och prefabrikation av alla individuella fasadelement nås en effektiv produktion. Produktionen påverkas då inte av t ex dåliga väderförhållanden. Resultatet är en snabb och kostnadseffektiv fasadvariant för byggnader i alla storlekar. Systemet erbjuder samtidigt slimmade profiler och stor frihet för design.

Återkommande elementstruktur möjliggör en rationell planering och ett rationellt genomförande. Öppningsenheter, byggtekniska komponenter, fyllningar, olika fasadmaterial eller solskydd kan enkelt integreras. Tid och kostnadseffektivitet nås genom ”just-in-time” logistik samtidigt som enkelt montage av prefabricerade enheter görs utan fördyrande byggnadsställningar.

Vid renovering erbjuder dessa system ytterligare fördelar; byggnader uppdateras till dagens krav på värmeisolering samtidigt som byggnaden är i bruk. WICONAs supportteam hjälper dig genom byggets olika faser. Våra konstruktörer har genom mångårig och omfattande erfarenhet djup kompetens. Med WICONAs kunskap kan du känna dig säker.

Fördelar med WICTEC Elementfasad:

  • Enkel planering och bearbetning tack vare återkommande elementstrukturer
  • Kreativ mångfald tack vare flertalet system och individuella designmöjligheter
  • Byggnadsspecifika lösningar för individuella krav, exempelvis dubbel fasadteknologi
  • Integration av tilläggskomponenter såsom öppningselement, byggnadsteknologi, paneler, fasadbeklädnad, solskydd
  • Hög nivå av processäkerhet och höga kvalitetsstandarder tack vare det faktum att fasaden till stor del är förmonterad i verkstaden, där väderförhållanden inte påverkar processen
  • Tids- och kostnadseffektivt genom “just-in time” leveranser och montage av pre-fabricerade delar, montage utan byggnadsställningar är också möjligt
  • Rådgivning och support från WICONA genom hela processen av planering, systemspecifikation och utförande

 

Get QuickTime

Download brochure

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.