Fasadsystem 60 mm


Med sina 60 mm breda profiler på både in- och utsidan, är WICTEC 60 ett stabilt fasadsystem som möter de allra högsta kraven. Med ett fåtal tillägg uppfyller WICTEC 60 de mest krävande kraven med avseende på inbrottsskydd, skottskydd samt brandskydd.

Teknisk beskrivning:

Systemets bredd: 60 mm
Profildjup: 70 mm till 170 mm
Värmeisoleringsförmåga: Uf värde ner till 1.2 W/(m²K)
Fyllningstjocklek: 3 mm till 51 mm
Glasvikt: Upp till 5.6 kN
Taklutning: Ner till 10°

Systemets uppbyggnad:
• Idealiskt system för både plana fasader, tak och stora rymliga volymkonstruktioner
• Stor möjlighet till individuell design tack vare ett stort urval av profilutförande för både stomprofiler och synliga glashållare och täcklock
• Pålitliga glasstöd för lastupptagning upp till 5.6 kN med anpassade spröjsförband
• Överlappat och säkert dränage i anslutningspunkter utan mekanisk anslutning ger en välbeprövad täthet
• Filigrant utseende utan några avvikelser med avseende på siktlinjer i övergångar mellan vertikala och horisontella gummilister
• Profiler med höga statiska värden, även alternativ med invändig förstärkning
• Glasning utifrån med synliga eller dolda skruvar
• Omfattande lösningar för bygganslutningar och uterum

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830
Lufttäthet (enligt SS-EN 12152): AE
Vattentäthet (enligt SS-EN 12154): RE 1200
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 13116): 2000 / –3200, 3000 / –4800 Pa (Säkerhet)
Luftljudsisolering: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Inbrottsskydd (enligt SS-EN 1627): RC1N, RC1, RC2, RC3
Skottskydd (enligt SS-EN 1522): FB4 S, FB4 NS
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS EN ISO 9001:2008

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.