Fasadsystem SG design

WICTEC 50 

Reducerad profilhöjd leder till ökad transparens och minskat skuggspel. Med denna integrerade glashållare i WICTEC 50 kan man få en design som liknar SG (structural glazing) men till en lägre kostnad. Lösningen med ett slätt och ett väldigt lågt kombinerat täcklock och glashållare samt dess snabba och enkla montage gör detta system till en klassiker inom fasadsystemet WICTEC 50.

Teknisk beskrivning:

Systemets bredd: 50 mm
Exteriör bredd: 43 mm alternativt 51 mm
Isolerstegsintervall: 22 mm till 38 mm, 26 mm till 42 mm för steppat glas
Grundsystem: WICTEC 50

Systemets uppbyggnad:
• Minimerad synlig yta på profilerna med bredder på enbart 43 eller 51 mm
• Två alternativ; endast 4 mm hög profil eller helt slätt med steppat glas
• Förenklad standardkonstruktion med liknande utseende som för en klassisk SG (structural glazing) fasad
• Kombinerat täcklock och glashållare ersätter silikontätningen i den klassiska SG-fasaden. Detta underlättar montaget då man slipper långa torktider, speciell fogningskunskap samt kontroller på byggplatsen
• Systemkonstruktionen samt produktion och montage är för övrigt identisk med WICTEC 50
• Överlappat och säkert dränage i anslutningspunkter utan mekanisk anslutning ger en välbeprövad täthet
• Filigrant utseende utan några avvikelser med avseende på siktlinjer i övergångar mellan vertikala och horisontella gummilister
• Brett sortiment av profiler säkerställer även en ekonomisk anpassning på strukturella krav, även alternativ med invändig förstärkning

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.