Passivhusfasad - Värmeisolering

Passivhaus

Definitionen av ett passivhus är att det inte ska behövas något aktivt värmesystem och därför är byggnaden mycket beroende av att värmeisolering och täthetskraven på fasaden uppfylls. Fasadsystemet, WICTEC 50, är certifierat som en glas- och aluminiumfasad lämplig för passivhus till en minimal tilläggskostnad. Värmeisoleringsförmågan har förbättrats, för att möta passivhuskraven, till ett Uf-värde ner till 0.74 W/(m²K), detta vid användning av treglas och det förbättrade lättmonterade högisolerade isolersteget.

Teknisk beskrivning:

Systemets bredd: 50 mm
Grundsystem: WICTEC 50
Värmeisoleringsförmåga: Uf värde ner till 0.74 W/(m²K)
Fyllningstjocklek: Upp till 51 mm
Glasvikt: Upp till 5.6 kN
3D fasader: Upp till ±5°

Systemets uppbyggnad:
• Variant av WICTEC 50, med avseende på förbättrad värmeisolationsförmåga
• Certifierad av ift Rosenheim som en passivhuskomponent enligt deras riktlinje RI WA 15/1, med ett Ucw-värde på 0.7 W/(m²K)
• Treglaskonstruktion lämplig för passivhuslösningar
• Isolersteget är gjort av elastomerfoam
• Systemkonstruktionen är identisk med WICTEC 50
• Stor möjlighet till individuell design tack vare ett stort urval av profilutförande för både stomprofiler och synliga glashållare och täcklock
• Pålitliga glasstöd för lastupptagning upp till 5.6 kN med anpassade spröjsförband
• Överlappat och säkert dränage i anslutningspunkter utan mekanisk anslutning ger en välbeprövad täthet
• Filigrant utseende utan några avvikelser med avseende på siktlinjer i övergångar mellan vertikala och horisontella gummilister
• Brett sortiment av profiler säkerställer även en ekonomisk anpassning på strukturella krav, även alternativ med invändig förstärkning

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830
Lufttäthet (enligt SS-EN 12152): AE
Vattentäthet (enligt SS-EN 12154): RE 1200
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 13116): 2000 / –3200, 3000 / –4800 Pa (Säkerhet)
Luftljudsisolering: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Inbrottsskydd (enligt SS-EN 1627): RC1
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.