Brandskydd

WICTEC 50FP    WICTEC 60FP

WICTEC 50FP och WICTEC 60FP för brandskyddsfasad i klasserna E30 och EI30. Det spelar ingen roll om det är ett trapphus, tillbyggnader, atrium eller glastak- med WICTEC FP kan alla typer av byggnader förses med nödvändigt skydd. FP- designen är baserad på WICTEC 50 och WICTEC 60 standardfasad, vilket betyder att de med enkelhet kan integreras i standardlösningar och ändå får ett homogent men även funktionellt resultat.

Teknisk beskrivning:

Systemets bredd: 50 mm / 60 mm
Grundsystem: WICTEC 50 / WICTEC 60
Brandskyddsklasser: E30 / EI30
Övrig teknisk beskrivning: Se P-märkning

Systemets uppbyggnad:
• För inglasning av curtain wall (infästning i överkant) eller utfackningsväggar (infäst mellan bjälklag) (brandskydd upp till 0° lutning)
• Smala siktlinjer, 50 mm och 60 mm
• Kompatibla och fullt integrerbara med WICTEC 50 respektive WICTEC 60 standardsystem
• Fyllningar av glas eller panel (tät fyllning)
• Utökad frihet genom möjlighet med stora format på fyllningarna
• Lämplig för både interiört och exteriört montage
• För brandspridningsskydd kan man lämpligen använda WICONAs brandbröstningspanel W90
• Kan också med fördel kombineras med WICSTYLE 77FP, brandskyddsdörrar och WICLINE 75FP, brandskyddsfönster
• P-märkning för glastak under bearbetning

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830
Lufttäthet (enligt SS-EN 12152): AE
Vattentäthet (enligt SS-EN 12154): RE 1200
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 13116): 2000 / –3200, 3000 / –4800 Pa (Säkerhet)
Inbrottsskydd (enligt SS-EN 1627): WK1
Svenskt godkännande: Inglasning för en curtain wall fasad (infästning i överkant) och utfackningsväggar (infäst mellan bjälklag) till klass E30 och EI30.
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008
 

 

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.