Inbrottssäker fasad - Säker byggnad

WICTEC 50EH    

Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås
med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med inbrottsskydd i kombination med andra funktioner. De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på samtliga WICTEC fasadsystem, utan synliga variationer i konstruktionen och endast med små tillägg på standardutförandet.


Teknisk beskrivning:

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627:
• Den gällande standarden för inbrottsskydd, SS-EN 1627, har aktualiserats i alla europeiska länder under 2011. Den ersätter de tidigare nationella standarderna. Klasserna har ändrats till RC1N upp till RC3. Dessa är dock inte identiska med de tidigare klasserna, WK1 upp till WK3, då även testerna har ändrats.

Testresultat för WICONA fasadsystem:
• WICTEC fasadsystem med flertal variationsmöjligheter har testats enligt den nya standarden SS-EN 1627. De kan enkelt specificeras och implementeras utan några ytterligare tester enligt denna nya standard.

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627:

WICTEC 50: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICTEC 60: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICTEC 50HI Passivhusfasad: RC1N
WICTEC 50 Integrerad glashållare: RC1N
WICTEC 50A Adapterfasad: RC1N, RC2N, RC2

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.