Fasader WICTEC

Fasader

WICTEC – Upplev innovativ fasadteknologi

WICTEC är ett övergripande koncept av modern arkitektur som förenar värmelagring, luftkonditionering, ljusinsläpp, samt brand- och ljudisolering inom ett enda fasadutförande.

Med WICTEC fasadsystem finns det praktiskt taget ingen gräns för Din kreativitet och förmåga att hitta det bästa. Från det klassiska fasadsystemet till enhetliga glas- och ”structural glazing” fasader, kan Du med WICTEC välja, designa och producera alla tänkbara varianter med de högsta kvalitetsstandarderna och i linje med Dina personliga önskemål.

Genom systemets stora mångfald och förenlighet med omfattande WICONA fönster, dörrar och skjutdörrar har Du en extremt flexibel fasadteknologi till Ditt förfogande. Från utkast till detaljerad planering och färdigställande, standardsystemet försäkrar att Dina individuella önskemål nås till fullo. Och om detta inte är tillräckligt kan vi förse Dig med skräddarsydda lösningar.


En överblick över fördelarna med WICTEC:

  • En anmärkningsvärd systemmångfald som alltid garanterar en passande fasadlösning
  • Passar alla byggnadsstrukturer, inkluderat 3D skapelser som pyramider, polygoner, valv och kupoler
  • Kan kombineras med WICONA fönster, dörrar och skjutdörrar
  • Effektiv värmeisolering, inbrotts- och skottskydd samt brandsäker design är möjlig med ett identiskt utseende och endast ett fåtal tilläggskomponenter jämfört med dess standarddesign
  • Kan anpassas för att passa individuella designönskemål tack vare stor profil- och designmångfald
  • Omfattande systemtester i enlighet med internationella standarder, exempelvis produktstandarden för väggar med integrerat solskydd (EN 13830), garanterar hög kvalitet på systemteknologin
  • Baserat på WICONA Unisys-principen: stor design-frihet, hög grad av process-säkerhet, kostnads- och tidsbesparande produktion och endast ett fåtal verktyg som behövs

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.