Återvunnen polyamid

WICONA visar att miljö och hållbart byggande tydligt står i fokus vid utvecklingen av nya produkter: genom att använda isolersteg av återvunnen polyamid reduceras CO2-utsläppen vid tillverkningen av aluminiumfönster och -dörrar.

Som första systemleverantör av aluminiumprofiler i Europa använder WICONA isolersteg av återvunnen polyamid från Ensinger. Isolerstegen används som isolering i profilerna för WICONAs fönster- och dörrkonstruktioner och består till 100 % av återvunnet material. Genom bytet av material förbättras ekobalansen i systemet väsentligt: CO2-utsläppen vid tillverkningsprocessen sjunker med hela 84 %. Och det utan att kompromissa med kvaliteten och utan tilläggskostnader för WICONAs kunder. 

Även arkitekter och planerare drar nytta av denna innovation vid "green-building" och vid krav på byggnadscertifiering. Betydelsen av byggnadscertifieringar ökar ständigt. Med de nya isolerstegen i återvunnen polyamid får arkitekter och planerare större möjligheter att möta miljökraven. De kan dra nytta av miljövarudeklarationen Environmental Product Declaration (EPD) från ift Rosenheim, när miljöcertifieringar såsom LEED eller BREEAM krävs. EPD- dokumentet lägger grunden för miljövarubedömningen av byggnaden. Data från enskilda EPD-rapporter kan sedan jämföras och sammanfogas för att få fram miljöprestandan för en byggnad. Genom att använda isolersteg av återvunnen polyamid sjunker den globala uppvärmningen (GWP) med 10 % för WICONAs standardfönster.

Den återvunna polyamiden kommer ursprungligen från bilindustrin. Detta material bearbetas till polygranulat och blir därigenom uppgraderat så att materialets egenskaper blir likvärdigt med nytt material. Polymer-blandningar med okänt ursprung används inte. Man kan därför tala om oblandad återvunnen polyamid, från vilken isolerstegen produceras.

En förutsättning för att den återvunna polyamiden ska användas är att materialet ska ha samma höga kvalitetsegenskaper och prestanda som de traditionella isolerstegen av polyamid har. Detta krav uppfyllde Ensinger till 100 %: isolerstegen av återvunnen polyamid har testats i enlighet med DIN EN 14024 av ift Rosenheim. Testerna visar att det återvunna materialet har samma mekaniska och fysikaliska egenskaper som det traditionella polyamid 6.6.

Att innovationer är ett kännetecken för WICONA har tidigare påvisats genom företagets framgångsrika systemprodukter, som har satt ett bestående avtryck i branschen. Så är det också denna gång: Med isolerstegen av återvunnen polyamid visar WICONA återigen sin kompetens och medvetenhet i hanteringen av naturresurser och miljön. Detta återspeglas också i siffror: Genom användningen av isolersteg i återvunnen polyamid sjunker förbrukningen av fossila tillgångar med 89 %, CO2-utsläppen sjunker med 84 % och vattenförbrukningen sjunker med 32 % – vilket visas i miljövarudeklarationen (EPD), som ift sammanställt.

Redan idag innehåller 50 % av WICONAs produkter de nya isolerstegen, och successivt kommer isolerstegen att fasas in genom hela WICONAs produktsortiment. WICONAs kunder får denna innovativa nyutveckling som standard – utan tilläggskostnader eller specialhantering
vid bearbetning och logistik. WICONAs produktgaranti gäller fullt ut även för systemen med de nya isolerstegen av återvunnen polyamid. Kunderna drar nytta av denna innovation helt utan tilläggskostnad - och drar nytta av miljömässig hållbarhet.

  

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.