Dynamiska, transparenta fasader på Flekkefjord kulturhus

Flekkefjords nya kulturhus ett projekt, signerat arkitekten Helen & Hard, omfattar en yta på 3 100 m² fördelat på tre våningar. Det innehåller bibliotek, bio, konsertsal, kulturskola, fritidsklubb och kontorsavdelning.

Flekkefjords nya kulturhus ett projekt, signerat arkitekten Helen & Hard, omfattar en yta på 3 100 m² fördelat på tre våningar. Det innehåller bibliotek, bio, konsertsal, kulturskola, fritidsklubb och kontorsavdelning. Huvudsyftet är att kombinera olika kulturella funktioner på det mest kompakta och effektiva sättet, samtidigt som man skapar utrymmen som underlättar för synergier – mångsidighet, utbyten och möten. Projektet ingår i en nationell strategi för att stärka kulturstaden i små och medelstora norska städer.

En annan viktig utmaning vid utformningen av byggnaden var att anpassa skala och materialval till den befintliga omgivningen av traditionella byggnader i vit träbeklädnad. Detta uppnåddes genom att hålla höjden i linje med de närliggande byggnaderna och med en takgeometri utformad och anpassad för olika kontextuella situationer.

Wiconas fasader ger maximal transparens
Huvudentrén öppnar upp mot ett stort öppet torg med ett receptionsområde som sträcker sig över alla tre våningar. Fasadens transparenta yta skapades med mer än 200 m² fasadsystem WICTEC 50, vilket sammanbinder interiör- och exteriör yta och eliminerar störningar av väggpartielement mot torget. Byggnadens sidor har mindre öppningar som relaterar till och samspelar med de typiska fasaderna i området.

En stor trappa utgör ett framstående visuellt intryck, både interiört och exteriört och leder besökarna från huvudingången till alla offentliga funktioner på de övre våningarna. Vid större evenemang bidrar trapporna också till att fördela publiken till de olika våningarna från nedre foajén, utan att framstå som tomma under mindre evenemang.

På natten omvandlas trappan och taket visuellt i foajén till ett enda stort utrymme som förbinder insidan till omgivningen utanför. Denna rumsliga kontinuitet accentueras av utformningen av det stegformade taket, som viks ner för att bilda foajéns bakvägg och kopplas samman med det stora främre trapphuset i en liknande röd färg och av belysningslinjer längs fasaden. Den överhängande takkonstruktionen över foajén är gjord av limmade, laminerade träbalkar, medan resten av väggarna i de allmänna utrymmena är gjorda i betongpläterad björkplywood.

Fasadsystemet WICTEC 50 har uppnått bronsnivån i Cradle to Cradle (C2C) produktstandard
Produktcertifiering enligt C2C förutsätter ett paradigmskifte i tanken på hur en produkt utvecklas, vad den innehåller och hur den kan återanvändas. Det är ett ledningssystem för produktutvecklare och producenter, och bygger på ett produktskapande som omdefinierar begreppen kvalitet, estetik och innovation. För att uppnå en av de fem nivåerna av certifiering (från Basic upp till Platinum) måste en produkt uppfylla minimikraven för relevant nivå i alla fem kategorierna. Dessa kategorier är: materialhälsa, materialåtervinning, förnybar energi och CO²-hantering, vattenförvaltning, social rättvisa och biologisk mångfald.

Projekt: Flekkefjord kulturhus
Plats: Norge
Arkitekt: Helen & Hard AS
Fasadproducent: Hubro Hansen AS
WICONA-lösningar: WICTEC 50 fasader, WICSTYLE 65ED och WICSTYLE 65N automatikdörrar
Foto: Jiri Havran

Gallery

WICONA Finder

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.