Systembredde 60 mm

WICTEC EL60 

WICTEC EL60 muliggjør en filigran fasadestruktur med profilbredder på kun 60 mm inn- og utvendig. Utvendig uttrykk særpreges av at hvert glassfelt «rammes inn» av glasslister som gjæres i hjørnene. Ved hjelp av optimert design er det mulig å oppnå U-verdier inntil Ucw = 0,9 W/(m²K).


System teknologi:

  • WICTEC EL60 utgjør en basiskonstruksjon som enkelt kan tilpasses ulike prosjektspesifi kke krav
  • Elementproduksjon og sammensetting foregår under kontrollerte forhold i verkstedet og påvirkes dermed ikke av krevende værforhold
  • Hurtig og effektiv montasje på byggeplass
  • Profiler med gode isolerende egenskaper ferdig sammensatt over isolatorprofil fra systemleverandør
  • Slanke profilbredder på kun 60 mm for alle profilvarianter sikrer et ensartet uttrykk
  • Samme profildybde for horisontale og vertikale profiler
  • Stabile elementer sammensatt med hjørneforbinderteknologi
  • Enkel montasje ved hjelp av forhåndsmonterte festeankere fra WICONAs systemprogram


Tekniske ytelser:

Systembredde: 60 mm
Profildybde: 198 mm
Isolasjonsevne:  Uf-verdier for vertikal- og horisontal profiler inntil 1.6 W/m2 K,
Uf-verdier for profilkombinasjoner inntil 1.8 W/m2K
Totalverdi for fasaden Ucw inntil 0.9 W/m²K
Fyllingstykkelser: Inntil 36 mm med mer i standardsystem 
Individuell prosjekt-tilpasning, bl.a. for 3-lags glass
Elementdimensjoner: BxH inntil 2800 mm x 3500 mm
uten midtpost inntil 1500 mm breddeSystemtester / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 13830:

Lufttetthet: Klasse AE
Regntetthet: RE 1200
Motstand mot vindlast: 2000 /-3200 Pa, sikkerhet 3000/-4800 Pa
Motstand mot støt: Klasse E5/I5
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008
 

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy