Systembredde 60 mm

WICTEC 60

WICTEC 60 er en post-losholt fasade med ut- og innvendig profilbredde på 60 mm. Med et begrenset antall tilleggskomponenter oppfyller systemet høye krav til innbrudds-, skudd- eller brannbeskyttelse.

Tekniske ytelser:
• Systembredde: 60 mm
• Profildybde: 70 mm til 170 mm
• Isolasjonsevne: Uf-verdier inntil 1,2 W/(m²K)
• Fyllingstykkelser: 3-51 mm
• Glassvekter: inntil 5,6 kN
• Takvinkel: inntil 10°

System teknologi:
• Ideell for vertikale fasader, samt viderføring i plane tak eller romstrukturer
• Individuell design takket være et bredt spekter profilgeometrier for innvendig bærende profiler og utvendige glasslister
• Glasslaster inntil 5,6 kN med tilpasset losholt-forbinder teknologi
• Pålitelig luft-, regntetthet og drenering via overlappende post-/losholt tilslutninger, uten mekanisk bearbeiding av postprofil
• Slankt utseende, med samme synlige mål på innvendige pakninger vertikalt og horisontalt
• Stort profilutvalg legger til rette for et vekt- og kostnadsbesparende design, med tilleggsmulighet for innvendige forsterkingsprofiler
• Montasje av glass fra utsiden med dekklister med synlige eller skjulte skruer
• Omfattende utvalg av tilslutningsmuligheter mot bygningskroppen

Systemtester / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 13830:

Lufttetthet: Klasse AE
Regntetthet: RE 1200
Motstand mot vindlast: 2000/-3200 Pa, sikkerhet 3000/-4800 Pa
Lydreduksjon: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Motstand mot støt: Klasse E5/I5
Innbruddshemming: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skuddhemming: FB4
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy