Påbygningsfasade stål/treverk

Aufsatzkonstruktion

I visse tilfeller vil det av hensyn til statikk eller estetikk være en fordel å utføre fasaden i kombinasjon med en primær bærestruktur i treverk eller stål. WICTEC 50A alle systemtekniske fordeler, men uten innvendige hulprofiler. Dermed kan profilene monteres direkte på en bærekonstruksjon i annet materiale samtidig som det ytre uttrykket fremstår som et ordinært WICTEC 50 system.

Tekniske ytelser:
• Systembredde: 50 mm
• Bredde bæreprofi ler: Fra 50 mm
• Bærekonstruksjon: Trestendere
• Stålprofiler

System teknologi:
• Bærestrukturer i treverk eller stål designes fritt i bredder fra 50 mm
• Samme WICTEC påbygningsprofil benyttes horisontalt og vertikalt
• Horisontale og vertikale pakningsprofiler med ulike dreneringsnivåer sikrer overlapping og tetthet i profilkryss
• Enkel montering av aluminiumprofilene mot underkonstruksjon med skruer
• Ved montering på stålkonstruksjon med tykkelse > 4 mm kan stålplatespiker for boltepistol benyttes
• Et ideelt alternativ for ulike fasade- og takkonstruksjoner
• Montasje av glass fra utsiden med dekklister med synlige eller skjulte skruer

Systemtester / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 13830:

Lufttetthet: Klasse AE
Regntetthet: RE 1200
Motstand mot vindlast: 2000/-3200 Pa, sikkerhet 3000/-4800 Pa
Motstand mot støt: Klasse E5/I5
Innbruddshemming: RC1N, RC2N, RC2
Skuddhemming: FB4
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008


Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy