Classic design

Skrå konturer og dypere utvendige profiler gir WICSTYLE Classic et annet og mer levende fasadeuttrykk enn de øvrige dørseriene. WICSTYLE Classic egner seg for nybygg så vel som renovering.

Tekniske ytelser:

Profilteknologi:
• Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
• For en- og tofløyete dører
• For inn- og utadslående dører
• Fyllingstykkelser fra 3 mm til 60 mm
• Ulike terskeltyper med eller uten brutt kuldebro, også lav terskel
• Kan kombineres med faste eller åpningsbare side- og overfelt i WICLINE 75- serien

Varmeisolering:
• Uf-verdier fra 1,6- til1,8 W/(m²K) uten tilleggsisolasjon

Beslag:
• Bladhengsel
• Utenpåliggende hengsel
• Skjult hengsel*
• Rammeformater (BxH): inntil 1400 mm x 2520 mm
• Tillatte rammevekt: inntil 200 kg

Ytterligere utførelser:
• Ut-/ inndører
• Karm for innsetting i fasadesystem
• Innbruddshemming i klassene RC1 – RC3
• Skuddhemmende klasse inntil FB4
• Løsning for rammeoverdekkende fylling

*På forespørsel

Systemtestresultater / CE produktsertifikat
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010
Lufttetthet: Inntil klasse 4
Regntetthet: Inntil 7A
Motstand mot vindlast: Klasse C2
Lydreduksjon: Rw (C;Ctr) = 43 (–2;–5) dB
Betjeningskraft: Klasse 2
Motstand mot vridning: Oppfylt
Mekanisk styrke: Klasse 3
Åpne-/lukke-funksjon: Klasse 7 (500 000 sykluser)
Motstand mot tunge støt: Klasse 1
Klimastabilitet: Inntil klasse 2(e) 2(d)
Innbruddshemming: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy