Klemfri dør

Klemfrie dører i seriene WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75 har en utførelse som sikrer mot klem- og kuttskader mellom karm og ramme på dørens hengselside. Dørseriene, med profildybder på 65- og 75 mm oppfyller samtidig høye varmeisolasjons- og øvrige tekniske krav og.

Tekniske ytelser:

Profilteknologi:
• Klemsikring på hengselsiden ivaretas med spesielle pakninger. Ytterligere materialer eller tiltak kreves ikke
• Krav ihht DIN 18650 (25 mm spalte) oppfylles
• Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
• For en- og tofløyete dører
• For inn- og utadslående dører
• Fyllingstykkelser fra 3 mm til 60 mm
• Ulike terskeltyper med eller uten brutt kuldebro, også lav terskel
• Kan kombineres med faste eller åpningsbare side- og overfelt i WICLINE 75- serien

Varmeisolering:
• Uf-verdier fra 1,6- til 1,8 W/(m²K) uten tilleggsisolasjon

Beslag:
• Bladhengsel
• Utenpåliggende hengsel
• Rammeformater (BxH): inntil 1400 mm x 2520 mm
• Tillatte rammevekt: inntil 200 kg

Ytterligere utførelser:
• Ut- / inndører
• Karm for innsetting i fasadesystem

Systemtestresultater / CE produktsertifikat
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet: Inntil klasse 2
Regntetthet: Inntil 6A
Motstand mot vindlast: Klasse C2
Lydreduksjon: Rw (C;Ctr) = 43 (-2;-5) dB
Betjeningskraft: Klasse 2
Motstnad mot vridning: Oppfylt
Mekanisk styrke: Klasse 3
Åpne-/lukke-funksjon: Klasse 7 (500 000 sykluser)
Motstand mot tunge støt: Klasse 1
Klimastabilitet: Inntil klasse 2(e) 2(d)
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy