Nødudgangsdør

Menneskets personsikkerhed står i højsæde ved paniksituationer. I Europa gælder de samme normer for beslags bestykningen på flugtvejsdøre. Flugtdørssystemer i henhold til de nye normer deles op i nødudgangsbesætninger jævnfør EN179 og flugtvejsbesætninger
jævnfør EN1125. Nødudgange jævnfør EN179 er egnet til bygninger, der ikke har en offentlig publikums trafik og hvor besøgene kender flugtvejsfunktionen og placeringen. Panikdøre
jævnfør EN 1125 anvendes i offentlige bygninger hvor besøgene ikke kende funktionen af flugtdørene for eksempel skoler, sygehus og indkøbscentre. Hertil byder WICSTYLE dørsystemerne på en mangfoldighed af anvendelses muligheder, som er kombinerbare med andre krav og design ønsker.

Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:
• Jævnfør EN179 (Flugtvej / nødudgang) henholdsvis EN1125 (Panikfunktion)
• Realiserbar i forskellige WICONA dørserier hvorved ensartet design sikres trods forskellige funktioner
• Udføres som en-fløjede døre og som to-fløjede døre
• Kombinerbart med indbrudshæmmende døre i klasserne RC1 og RC2
• Kombinerbart med brandhæmmende døre i klasserene EI30 / T30 og EI60 / T60 såvel som
røghæmmende døre

Denne hjemmeside benytter cookies. For yderligere information se vores Fortrolighedspolitik.