En af branchens grønneste legeringer introduceret til byggesektoren

WICONA fortsætter sit fokus på bæredygtighed med aluminiumlegeringen CIRCAL 75R i sine profilsystemer til facader. CIRCAL 75R har den højeste andel af genbrugt forbrugerskrot – end-of-life aluminium – på markedet, med en andel på mindst 75 %. Produktionen er fuldt sporbar og certificeret af en uafhængig tredjepart.

De første kontrakter med CIRCAL 75R i glasfacader fra WICONA

I 2018 lancerede Hydro, der ejer WICONA, sin nye aluminiumlegering Hydro CIRCAL. Legeringen består af mindst 75 % forbrugerskrot fra facader og vinduer, der er afmonteret fra bygninger og genanvendt. Hydro CIRCAL er aluminium af førsteklasses kvalitet med det højeste indhold af tidligere brugt genanvendt aluminium på markedet. ”I modsætning til de aluminiumløsninger, der generelt findes på markedet, og som markedsføres med genanvendt indhold, er vores tilgang til Hydro CIRCAL ikke baseret på processkrot, men udelukkende på aluminium, der har nået afslutningen af sin levetid som et produkt i brug,” forklarer Dr.-Ing. Werner Jager, teknisk markedsdirektør i Hydro Building Systems Germany GmbH.

Takket være Hydro CIRCAL bliver aluminiumskrot ført tilbage i produktionscyklussen (urban mining). Omsmeltning af aluminium til nye applikationer kræver kun 5 % af den energi, som bruges til at producere primæraluminium. Jo højere det genanvendte indhold er, desto lavere CO2-belastning. Hydro CIRCAL 75R har verdens laveste CO2-belastning: Omkring 2,0 kg CO2 (1,5-2,3 kg CO2) per kilo aluminium – 6 gange eller 84 % mindre end det globale gennemsnit for primærudvinding.

I Norge er de første kontrakter med WICONA’s byggesystem i Hydro CIRCAL allerede underskrevet. Ticon Broen i Drammen og Økern Portal i Oslo er blot to eksempler på facadeprojekter med CIRCAL.

Et af aluminiumbranchens mest bæredygtige selskaber

Hydro er den første aluminiumproducent, som leverer genanvendt aluminium i førsteklasses kvalitet og med et certificeret indhold af mindst 75 % genanvendt forbrugerskrot. Sortering af skrottet sker på et dedikeret anlæg i Dormagen, Tyskland. Anlægget sender derefter metallet til omsmeltningsanlægget i Clervaux, Luxembourg, hvor der produceres presbolte af Hydro CIRCAL. Produktionsprocessen er fuldt sporbar, og produktet er certificeret af den uafhængige tredjepart DNV-GL.

Ambitiøse europæiske emissionsmål I EU-kommissionens bæredygtighedsmål skal alle nye bygninger operere med et netto CO2-udslip på nul inden 2030. Inden 2050 skal alle bygninger operere med et netto CO2-udslip på nul. Med den truende klimakrise og strengere lovgivning må branchen tilpasse sig. Med Hydro CIRCAL giver WICONA ejendomsejere og arkitekter mulighed for at opfylde morgendagens højeste bæredygtighedsmål allerede i dag – inklusive certificeringer for grønne bygninger som LEED, BREEAM eller DGNB.

CIRCAl recycling

Hydro CIRCAL

Hydro CIRCAL recycling DORMAGEN

Denne hjemmeside benytter cookies. For yderligere information se vores Fortrolighedspolitik.