Cradle to Cradle certifiering

WICONA har opnået sølvcertificering for Cradle to Cradle produktstandard. Alle systemløsninger er indbefattet med undtagelse af Structural Glazing systemet og WICSTYLE 77FP, som indeholder komponenter og materialer, der endnu ikke fuldt ud opfylder kriterierne for sølvniveau. På længere sigt skal disse systemer også indfri kravet, men i øjeblikket forbliver de på bronzeniveau.

Om Cradle to Cradle
Et produkt vurderes i dag ikke kun ud fra funktionelle og æstetiske egenskaber, men også ud fra produktets indvirkning på miljø og sundhed i et bæredygtigt økonomisk perspektiv. Disse områder har altid været i fokus for Hydro Building Systems. Cradle to Cradle produktstandard blev initieret af forskerne Dr. Michael Braungart og William McDonough og uddeles af Cradle to Cradle Products Innovation Institute, en nonprofitorganisation i San Francisco (USA). C2C certificeringen er en proces, der tager designere og producenter gennem en løbende produktoptimering mod en stærkere kombination af ambitiøs æstetik, teknisk kvalitet og højeste miljømæssige standarder.

Produktcertifieringen forandrer tilgangen til produktdesign og produktets enkelte bestanddele samt hvad som sker, når produktet skal bortskaffes. For at opnå et af de fem niveauer i C2C certificeringen (fra Basic op til Platinum) skal produktet indfri minimumskravene for det pågældende niveau i følgende fem kategorier:

Materialesundhed: Tager hele forsyningskæden i betragtning. Der laves en oversigt over alle produktets bestanddele for at vurdere deres toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber. Målet er at erstatte farlige stoffer med ufarlige.

Genbrug og genanvendelse: Produkterne skal designes således, at deres komponenter kan genbruges som led i den tekniske cyklus. På hvert certificeringsniveau skal der gøres fremskridt for at forbedre materialets cyklus.

Vedvarende energi og carbon management: Det endegyldige mål er, at hele energiproduktionen kommer fra vedvarende energikilder, og at produktionen skal blive fuldstændig Co2-neutral.

Forvaltning af vandressourcen: Vand i produktionsprocessen skal bevares som en værdifuld ressource for alle levende væsener. På hvert certificeringsniveau skal der gøres fremskridt i bestræbelserne på at opnå, at alt spildevand har drikkevandskvalitet.

Social ansvarlighed: Virksomhedens aktiviteter udføres på en sådan måde, at alle mennesker og økosystemer behandles med respekt, og at der løbende gøres fremskridt med at opnå en positiv effekt for mennesker og vores planet.

Læs mere: http://www.c2ccertified.org/

 

Download C2C-certifikat her:

Denne hjemmeside benytter cookies. For yderligere information se vores Fortrolighedspolitik.