Zero Energy Building

Vi tager ansvar for vores miljø – gør du!

Med vores WICONA Testcenter kan vi udover dens funktionelle anvendelse som testcenter for vinduer- og facadekonstruktioner også dokumentere vores virksomhedsvision gællende miljø og holdbarhed i forhold til konstruktioner. Du kan følge vores energiforbrug og energiproduktion dag for dag på hjemmesiden.

WICONA Testcenter

Målet var at drive en fabriksbygning som var helt selvforsynende når det gælder energi. Med denne overordnede strategi bestemmes en ideel kombination af facade, udvikling af bygningen og anvendelse af naturressourcer. Store vinduer i facade og tag tillader arbejde næsten uden kunstigt lys. Mens der ikke er behov for køling. Vand behovet bliver reduceret til et økologisk niveau takket være en lukket vandkredsløb med tank og filtrering i flere trin.

Behovet af genanvendelig energi for opvarmning og kunstigt lys ligger på under 23 kWh/m²a. Dette er en værdi som ligger nær grænseværdien for passivehuse ved bolig byggeri. Behovet bliver fyldt ved at have et solcelleanlæg på taget af bygningen. Desuden dækkes energibehovet af det overskud som opnås.

Resultatet er at WICONA Testcenter er en af de første zero-energi fabriksbygninger.

WICONA teknologi center

På WICONA teknologi center i Bellenberg har vi for første gang installeret den multifunktionelle facade TEmotion på en eksisterende bygning.

Installationen viser de enorme fordele som TEmotion tilbyder ved installation ved eksisterende bygninger. Mere information om TEmotion finder du her.

TEmotion facade i Bellenberg

Disse fordele er allerede realiseret gennem den nye TEmotion facade ved WICONA teknologi centeret. Bygningen blev bygget allerede i 1991 og havde derefter en konstruktion med enkelfacade, uden kontrolsystem for dagslys, mekanisk ventilation eller nedkølning.

Konstruktion

Den nye facade på WICONA teknologi center består af seks stykker TEmotion partier som måler 3.10 m x 3.50 m, i hvilke 12 tekniske elementer er indsat. Konstruktionen var designet som en dobbeltfacade med et Ucw værdi på 1.0 W/(m²k) og glaspartier som dækker fra gulv til loft og er opdelt i 30 % ikke gennemsigtig og 70 % gennemsigtige portioner. De eksterne plader er tonet grøn for at på siden af det nærliggende nye testcenter.  Den indre facade har dobbeltisoleret glas med et Ug værdi på 1.1 W/(m²k). de 12 tekniske elementer er alle udrustet med det nyligt udviklet Trox facade system ventilation, designet med opvarmning og nedkølning som registres fra rummets klimaanlæg og er justerbar via en tretrins ventilator. Decentraliseret montering tillader anvendelsen af højeffektivitets motorer i hver ventilator hvilket minimerer forbruget af elektricitet

Strømforsyning og ventilation

Hvert TEmotion parti giver el nettet ca. 400 W. Andre centrale komponenter for TEmotion facaden er ventilationsåbningerne som i dagtimerne tillader naturlig ventilation i rummet. Luften strømmer frit og  varmer op i rummet og kan fjernes gennem den øverste ventilationsåbning. Når klimaanlægget er tændt suges luften ud gennem åbningen, afkøles eller opvarmes i facadesystemets ventilationsudstyr, og blæses derefter tilbage ind i rummet. I løbet af natten, kan rummet forsynes med kold luft. I tilfælde af brand fungere den også og ventilationslugerne og fjerner røgen fra rummene.

Lys og sollys

Kontrolsystem til dagslys og beskyttelse fra sol og blænding kan integreres i facaden. Som følge heraf styres brugen af dagslys på forskellige måder og kan rettes som ønsket. Systemet sikrer skygge og blænding-fri zoner, mens det giver rummet nok lys.
ZEB overvågning af WICONA teknologi centeret

Denne hjemmeside benytter cookies. For yderligere information se vores Fortrolighedspolitik.