Säkerhetsklassad fasad - Inbrottssäker

Säkerhet – ett omfattande skydd

Krav till skydd av personer och byggnader kräver olika lösningar beroende på situation. Lösningar som kan uppnås genom ett helhetstänk med ett ”sammanhängande” sortiment som t.ex WICONAs serier för fasader, fönster och dörrar.

Baserat på standardiserade systemkomponenter med identisk grundteknik, där var och en av dessa olika applikationer för olika funktioner kan användas för önskade egenskaper. Genom detta fås ett optimalt resultat och alltid samma arkitektoniska utseende.

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.