Säkerhetsfönster

Skydd och säkerhet är en viktig prestanda som kräver olika lösningar och krav beroende på typ av situation. Ofta ställs byggnadens skydd- och säkerhetskrav både på fasader, fönster och dörrar, vilket gör ett sammanhängande system med holistisk syn till ett måste. Samtidigt kan den arkitektoniska formgivningen på byggnaden tillgodoses. Det är också viktigt att kunna kombinera dessa egenskaper med ytterligare prestanda och funktioner som efterfrågas inom olika områden.

WICONAs alla serier innehåller applikationer med fokus på skydd och säkerhet inom områden som t.ex. inbrottsskydd, skottskydd, brandskydd och röktäthet. Genom komponenttänk uppnås valda egenskaper genom systemtillsatser av standardserien för respektive produktområde och allt med enhetlig design.

Säkerhetslösningar:
• Inbrottsskydd: fasader, fönster, dörrar, skjutdörrar
• Skottskydd: fasader, fönster, dörrar
• Brandskydd: fasader, fönster, dörrar
• Panik-/ nödutrymning: dörrar
• NSHEV (Natural smoke and heat exhaust ventilation): fönster för fasader och glastak

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.