Kvalitetssäkring / P-märkning

Stränga kvalitetskontroller genomförs i hela vårt leverantörs- och produktionssystem, bland annat av:
  • God arbetsmiljö
  • Låga utsläpp
  • Optimal energieffektivitet


Detta säkerställer att WICONA’s produkter har minsta möjliga negativa effekt på miljö och människor.

WICONAs fokus på kvalitet och miljömedvetenhet är dokumenterade i ISO 9001 och ISO 14001 certifikat.


P-märkta produkter

WICONA byggsystem är certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC. Enligt Godkännandebevis 0055/06 är våra fönster, dörrar, väggar, fasader och tak certifierade enligt P-märkningsreglerna SPCR 005 samt uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR). Denna P-märkning gäller byggsystem med stomme av aluminiumprofiler tillsammans med olika typer av fyllningar.

Att våra produkter är P-märkta ger användaren en kvalitetsgaranti då produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav samt även i de flesta fall högre tilläggskrav som efterfrågas på marknaden. Att en produkt är P-märkt innebär att den är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP samt att installation/montage kontrolleras. Som tillägg till P-märkningen är våra produkter även CE-märkta. Mer information om P-märkning finns på SP:s hemsida.

 Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.