Zero Energy Building (ZEB)

Vi tar ansvar för vår miljö – gör det Du också!

Med vårt WICONA Testcenter kan vi visa, utöver dess funktionella användning som testcenter för fönster- och fasadkonstruktioner, hur vårt företags vision gällande miljö och hållbarhet vid byggnation kan realiseras.

WICONA Testcenter

Målet var att driva en fabriksbyggnad som var helt självförsörjande när det gäller energi. Med denna övergripande strategi bestämdes en ideal kombination av fasad, utveckling av byggnaden och användning av naturresurser. Stora fönster i fasad och tak tillåter arbete nästintill utan artificiellt ljus. Samtidigt finns det inget behov för kylning. Vattenbehovet för fasadtesterna reducerades till en ekologisk nivå tack vare en sluten vattenkrets med cistern och filtrering i flera steg.

Behovet av användbar energi för uppvärmning och artificiellt ljus ligger på ungefär 23 kWh/m²a. Detta är ett värde som ligger nära gränsvärdet för passivhus vid bostadsbyggnation. Behovet fylls dock av ett solcellssystem placerat på taket av byggnaden. Dessutom täcks energibehovet av det överskott som uppnås.

Resultatet är att WICONA Testcenter är en av de första zero-energy fabriksbyggnader.


WICONA Technology centre

På WICONA´s Technology centre i Bellenberg har vi för första gången installerat den multifunktionella fasaden TEmotion på en existerande byggnad. 

Installationen visar på de enorma fördelar som TEmotion erbjuder vid installation på existerande byggnader. Mer information om TEmotion finner Ni här.

TEmotion fasad i Bellenberg
Dessa fördelar har redan realiserats genom den nya TE-motion fasaden vid WICONA Technology centre. Byggnaden konstruerades redan 1991 och hade då en konstruktion med enkelfasad, utan kontrollsystem för dagsljus, mekanisk ventilation eller kylning. Heta sommardagar blev rummet obekvämt för arbete på grund av brist på ventilation och det otillräckliga solskyddet från de invändiga lamellgardinerna.

Konstruktion
Den nya fasaden på WICONA Technology centre består av sex stycken TEmotion partier som mäter 3.10 m x 3.50 m, i vilka 12 tekniska element är isatta. Konstruktionen var designad som en dubbelfasad med ett Ucw värde på 1.0 W/(m²K) och glaspartier som täcker från golv till tak uppdelat på 30% ej transparenta och 70% transparenta partier. De externa plattorna är tonade gröna för att passa in brevid det närliggande nya testcentret. Den inre fasaden har dubbelisolerat glas med ett Ug värde på 1.1 W/(m²K). De 12 tekniska elementen är alla utrustade med det nyligen utvecklade Trox fasadsystem ventilation, designad med uppvärmning och kylning som registreras från rummets luftkonditionering och är justerbar via en trestegsventilator. Decentraliserad montering tillåter användning av högeffektiva motorer I varje fläkt vilket minimerar konsumtionen av elektricitet.

Strömförsörjning och ventilation
Varje TEmotion parti förser elnätet med ca 400 W. Andra centrala komponenter för TEmotion fasaden är ventilationsluckorna, som under dagtid tillåter naturlig ventilering av rummet. Luften flyter in fritt, värmer upp rummet och kan avlägsnas via de övre ventilationsluckorna. När luftkonditionering är påslagen sugs luften ut via ventilationsluckorna, kyls eller värms i fasadsystemets ventilationsutrustning, och blåses sedan tillbaka in i rummet. Under nattetid kan rummet förses med kalluft. Vid händelse av brand fungerar även ventilationsluckorna för att avlägsna rök från rummet.

Lyse och solljus
Kontrollsystem för dagsljus och skydd för sol och bländning kan integreras i fasaden. Som resultat kan användningen av dagsljus bli kontrollerad på olika sätt och även riktad efter önskemål. Systemet försäkrar skugga och bländfria zoner, samtidigt som det förser rummet med tillräckligt ljus. Det erbjuder också insynsskydd, utan att det externa utseendet försämras.


Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.