Green Label / Certifieringar

Certifieringar för byggnad, produkt och miljö

Ett hållbart perspektiv inom byggarkitektur inkluderar energieffektivet och klimathänsyn. WICONA arbetar kontinuerligt för att ligga i framkant på marknaden när det gäller både miljö- och energieffektivitet. 

WICONAs systemprodukter uppfyller flertalet miljökrav och erbjuder både fönster och fasader med U-värden ner till passivhusnivå. Våra produkter har även energimärkning från Energimyndigheten. Vi kan erbjuda U-värdesberäkningar och vår programvara kan även plocka fram en livscykelanalys för samtliga produkter.

Nedan visas exempel på miljöcertifieringar och byggvarubedömningar där WICONA uppfyller ställda krav:

 

Cradle to cradle (C2C)
Cradle to cradle är en certifiering med fokus på produkten istället för ett helt byggprojekt. Produktcertifieringen förändrar sättet att se på hur en produkt designas, vad den består av, och vad som händer med den när den förbrukats. Det är ett ledande system för produktutvecklare och tillverkare, och främjar produkter som omdefinierar kvalitet, estetik och innovation. WICONA har uppnått certifiering silver för Cradle to Cradle (C2C) produktstandard. Läs mer om C2C för WICONA HÄR

 

Sunda Hus

Gör produktbedömningar utifrån aspekten farliga ämnen. Dessa bedömningar förekommer sedan som punkter i de olika miljömärkningarna.

Följande produkter från WICONA är bedömda med A hos Sunda Hus:

 • WICLINE 75 MAX
 • WICTEC 50
 • WICLINE 65 evo
 • WICLINE 75 evo
 • WICSTYLE 65 evo
 • WICSTYLE 75 evo

 

Byggvarubedömningen
Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Följande produkter från WICONA är accepterade enligt byggvarubedömningen:

 • WICTEC 50
 • WICTEC EL Evo
 • WICLINE 75 MAX
 • WICLINE 75 FP
 • WICLINE 75 TOP
 • WICLINE 115
 • WICLINE 65 evo
 • WICLINE 75 evo
 • WICSTYLE 65 evo
 • WICSTYLE 75 evo
 • WICSTYLE 77FP
 • WICSLIDE 160

 

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt system främst utvecklat för bostäder och lokaler. Miljöbyggnadscertifieringen bedömer WICONAs produkter på 2 kontrollpunkter ; Punkt 13: Loggbok med byggvaror och Punk14: Utfasning av farliga ämnen.

Ovan nämnda WICONA produkter i Byggvarubedömningen är klassade enligt nedan hos Miljöbyggnad:

Miljöbyggnad GULD 

 

BREEAM-SE
BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen där byggnadens miljöprestanda bedöms under 50 kontrollpunkter, bland annat energianvändning, vattenhushållning och inomhusklimat. Flera projekt med WICONAs lösningar är bedömda enligt BREEAMs miljöcertifiering.

Ovan nämnda WICONA produkter i Byggvarubedömningen är klassade enligt nedan hos BREEAM:

BREEAM SE - Exemplarisk nivå 

 

LEED (US)
Leed är det mest kända bedömningssystemet. Miljöcertifieringssystemen har för Leed 50 kontrollpunkter där bland annat närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat ingår. Flera projekt med WICONAs lösningar är bedömda enligt LEEDs miljöcertifiering.

Galleri

ISO 14001:2015

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.