Certifieringar

Certifieringar för byggnad, produkt och miljö

Ett hållbart perspektiv inom byggarkitektur inkluderar energieffektivet och klimathänsyn. WICONA arbetar kontinuerligt för att ligga i framkant på marknaden när det gäller både miljö och energieffektivitet. Flertalet utmärkelser har mottagits genom året.

WICONAs systemprodukter uppfyller flertalet miljökrav och erbjuder både fönster och fasader med U-värden ner till passivhusnivå. Våra produkter har även energimärkning från Energimyndigheten. Vi kan erbjuda U-värdesberäkningar och vår programvara kan även plocka fram en livscykelanalys för samtliga produkter.

Nedan visas exempel på miljöcertifieringar och byggvarubedömningar där WICONA uppfyller ställda krav:

Cradle to cradle (C2C)
Cradle to cradle är en certifiering med fokus på produkten istället för ett helt byggprojekt. Produktcertifieringen förändrar sättet att se på hur en produkt designas, vad den består av, och vad som händer med den när den förbrukats. Det är ett ledande system för produktutvecklare och tillverkare, och främjar produkter som omdefinierar kvalitet, estetik och innovation.

Green Building
Green Building är ett initiativ från EU med mål att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. Green Building har 1 kontrollpunkt vilken är energi.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt system främst utvecklat för bostäder och lokaler. Miljöbyggnadscertifieringen utgår ifrån 16 kontrollpunkter där energi, innemiljö och farliga ämnen är i fokus.

BREEAM-SE
BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen där byggnadens miljöprestanda bedöms under 50 kontrollpunkter, bland annat energianvändning, vattenhushållning och inomhusklimat.

LEED (US)
Leed är det mest kända bedömningssystemet. Miljöcertifieringssystemen har för Leed 50 kontrollpunkter där bland annat närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat ingår.

DGNB (DE)
Certifieringssystem med 50 kontrollpunkter där bland annat ekologiska, ekonomiska, teknologiska och socio-kulturella aspekter ingår.

Enova Anbefaler (NO)
Miljömärkning för lågenergifönster som för dimensionen 1,2x1,2 m har ett Uw-värde på < 1,0 W/(m²K).

Sunda Hus
Gör produktbedömningar utifrån aspekten farliga ämnen. Dessa bedömningar förekommer sedan som punkter i de olika miljömärkningarna.

Byggvarubedömningen
Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Galleri

ISO 14001:2015

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.