Zkušební středisko WICONA

Zkušební středisko WICONA – tržní úspěch díky ověřené jakosti

Funkční mnohotvárnost oken, dveří a fasád se dnes ukazuje v širokém spektru požadavků na tyto konstrukční prvky. Musejí odpovídat dle svého nasazení národním a mezinárodním normám, směrnicím a požadavkům.

U zvláštních konstrukcí, objektových řešení a obecně u požadavků, které se odchylují od zkoušek systémů podle produktových norem v rámci udělení značky CE, jsou zapotřebí individuální testy.
V novém zkušebním středisku WICONA lze Vaše okna, dveře a fasády testovat v jednom z nejmodernějších zkušebních středisek Evropy podle nejrůznějších testovacích specifikací.


Přednosti zkušebního střediska WICONA:

  • Známe Vaše potřeby! Jako kompetentní partner s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti testování sériových produktů a objektových řešení Vás podpoříme naším know-how.
  • Pomůžeme Vám dále – ihned! Technologické středisko WICONA s přičleněnou vzorkovou dílnou je hned vedle zkušebního střediska a příp. potřebná opatření lze provést na místě bez ztráty času.
  • Jsme pružní! Naše modulární zkušební stroje jsou flexibilně přizpůsobitelné do maximálních rozměrů 10 x 10 m u fasád.
  • Jsme rychlí a dodržujeme termíny! Zkušební zařízení v naší firmě umožňují celoročně vytížení bez ohledu na počasí a přesné dodržování termínů.
  • Spolupráce s IFT-Rosenheim! Zkušební zařízení se slaďují s vybavením ústavu IFT. Na tomto základě jsou možné individuální zkušební programy podle požadavků zákazníka stejně, jako zkoušky ze strany IFT jako akreditovaného / pověřeného zkušebního institutu.

Zkušební zařízení a možnosti zkušebního střediska WICONA (podle odpovídajících norem EN):

  • Zkušební zařízení na fasády do rozměrů 10 x 10 m. Zkoušky propustnosti pro vzduch, odolnosti vůči přívalovému dešti staticky i dynamicky, odolnosti vůči větru a nárazu a nosnost dle TRAV
  • Zkušební zařízení na okna do rozměrů 3,6 x 2,9 m. Zkoušky propustnosti pro vzduch, odolnosti vůči přívalovému dešti, odolnosti vůči větru a zatížením měkkými a tvrdými zkušebními tělesy
  • Zkušební zařízení kování oken a dveří do výšky 4,0 m, šířky křídel do 1,55 m. Zkoušky např. trvalé funkce různých druhů kování
  • Zkušební stroj pro tahové a tlakové zkoušky dílů s patřičným  zatížením, např. hodnoty vytažení šroubů a pevnosti materiálu
  • Horká komora pro stanovení koeficientů tepelné propustnosti, dimenzování izolačních materiálů, validaci materiálových konstant a výpočetních programů.

Ke stažení prospekt zkušebního střediska WICONA