3D plánovací software

WICTOP – na praxi orientované softwarové řešení podporuje pracovní procesy.

Softwarový balík WICTOP byl vyvinut společně se zpracovateli produktů WICONA. Výsledkem je softwarové řešení, které Vás optimálně podporuje od plánování a kalkulace přes proces objednávek a řízení systémů zboží po výrobu konstrukcí WICONA.

Software sjednocuje všechny podstatné vlastnosti, od zpracování objektů v trojrozměrném znázornění přes technické výkresy po poskytnutí požadovaných hodnot U, jejichž výpočetní metoda je validovaná ze strany  IFT Rosenheim. Pravidelné aktualizace dat přes internet udržují systémový software v nejnovějším stavu a dávají Vám jistotu, že pracujete s aktuálními údaji. Vyskytnou-li se při práci s WICTOP dotazy, pomůže Vám horká linka a Váš poradce WICTOP se svými technickými znalostmi rychle a kompetentně najít odpověď.

Přednosti WICTOP na první pohled:

• Systémový software s pravidelně aktualizovanými daty
• Výpočet hodnoty U validovaný ze strany IFT Rosenheim
• Pomoc při účinnější výrobě a zjednodušení plánování

Středisko WICTOP ke stažení potřebných souborů


WICPLOT

WICPLOT 2.0 je speciální software vyvinutý společností WICONA pro výrobu kovových konstrukcí.
Byl naplánovaný a zpracovaný v úzké spolupráci s uživateli, aby se odborným zpracovatelům kovových konstrukcí a plánovacím kancelářím usnadnilo vytváření technických výkresů kovových stavebních konstrukcí.
Dává k dispozici důležité funkce k jednoduchému a nekomplikovanému vypracování připojovacích stavebních výkresů a konstrukčních řezů.
Obsažená knihovna normovaných dílů dává k dispozici údaje o polotovarech z hliníku, oceli i nerezi stejně jako o spojovacích prvcích specifických pro výrobu kovových konstrukcí.