Vhodnost pro pasivní domy

Passivhaus

Pasivní dům nepotřebuje žádný aktivní vytápěcí systém, takže má maximální nároky na tepelnou izolaci a vzduchotěsnost fasády. WICTEC 50 je proveditelná jako hliníková zasklená fasáda vhodná pro pasivní domy s velmi nízkými přídavnými náklady na základě standardní série. Použitím trojitého zasklení a snadno montovatelného izolačního profilu se tepelná izolace zvýší až na úroveň pasivního domu s hodnotou Uf 0,74 W/m²K, čímž splní vysoké nároky na tepelnou izolaci pro tento typ budov.

Přednosti na první pohled:

  • Rozšíření k WICTEC 50 s optimalizovanou tepelnou izolací
  • Tepelná izolace: Uf = 0,74 W/m²K dle EN ISO 10077
  • Konstrukce vhodná pro pasivní dům s trojitým zasklením
  • Izolační profily z elastomerové pěny k dodatečnému vsazení, tloušťky výplní 45 až 51 mm
  • Proveditelná jako polygonální fasáda ± 5°
  • Systémová konstrukce je identická se standardní WICTEC 50

Technické parametry:
Systémová šířka:  50 mm
Základní systém: WICTEC 50
Tepelná izolace: Uf = 0,74 W/m²K
Tloušťka výplně: trojité sklo 45 až 51 mm