Sloupko-příčkové systémy

 – Mnohotvárnost a flexibilita

Rámové fasády WICTEC jsou flexibilním a osvědčeným univerzálním řešením mezi fasádními systémy WICONA. Značná mnohotvárnost profilů a rozsáhlé možnosti vybavení Vám skýtají maximální projekční volnost a současně nejvyšší procesní bezpečnost počínaje plánováním po dokončení. Se štíhlými pohledovými šířkami 50 a 60 mm se použitím této systémové konstrukce dosahuje zvlášť filigránního vzhledu fasády. Další nároky na funkce pro bezpečnost a nejvyšší míru tepelné izolace lze splnit bez optických kompromisů s minimálními vícenáklady.

Přednosti WICTEC na první pohled:

  • Ideální na rovné, kolmé, zalomené a polygonální zavěšené fasády
  • Perfektně vhodný na šikmé a trojrozměrné skleněné střechy, prostorové konstrukce a zimní zahrady.
  • Individuální utváření pomocí rozsáhlého programu prvků nejrůznějších typů otvírání
  • Značná mnohotvárnost profilů pro maximální projekční volnost
  • Jednoduchá rozšíření s přídavnými funkcemi jako zvýšená odolnost vůči vloupání a průstřelu a protipožární ochrana při zachování vzhledu
  • Dá se provést jako čistě hliníková konstrukce nebo jako nadstavbový systém na dřevěné nebo ocelové konstrukce
  • Velký výběr profilových variant vede k nákladově úspornému přizpůsobení statickým požadavkům a k optimalizovanému nasazení materiálů
  • Na základě principu WICONA-Unisys: vysoká procesní bezpečnost, úspora nákladů a času, jednoduchá výroba, minimální potřeba nástrojů