Bloková fasáda

WICTEC 50

Racionální od plánování do dokončení

Většina staveb se dnes staví pod velkým časovým tlakem. Prvkové fasádní systémy WICTEC umožňují při odpovídajícím plánování maximálně racionální realizaci díky sériové výrobě a kompletní předmontáži jednotlivých fasádních prvků nezávislé na povětrnostních podmínkách. Pro budovy každé velikosti je tedy k dispozici rychlá a nákladově výhodná realizace při současné projekční mnohotvárnosti a filigránním vzhledu. Právě v případě sanací skýtají tyto systémy značné výhody díky energetickým zlepšením během používání budov. Pro podporu během projektu jsou Vám k dispozici dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti a kompetence společnosti WICONA.

Přednosti prvkových fasád WICTEC na první pohled

  • Racionální plánování a realizace díky opakujícím se prvkovým konstrukcím
  • Projekční mnohotvárnost díky vícero systémům a individuálním možnostem utváření
  • Objektově specifická řešení individuálních požadavků jako např. technika dvojité fasády
  • Integrace doplňujících kostrukčních dílů jako otevíracích prvků, stavební techniky, panelů, obložení, ochrany před sluncem
  • Vysoká procesní bezpečnost a jakostní standard díky vysokému stupni prefabrikace v dílně, bez povětrnostních vlivů
  • Získání času a úspora nákladů díky dodávkám na čas („Just-in-time“) a montáži hotových prvků, která je možná bez lešení
  • Poradenství a podpora ze strany společnosti WICONA během celého procesu plánování, specifikace systému a realizace