Životní prostředí a j.

Stavět pro budoucnost znamená: trvalou udržitelnost

Trvalá udržitelnost v architektuře budov je zaměřená na energetickou účinnost a ochranu klimatu a je podmíněna v prvé řadě co nejúspornějším zacházením s přírodními zdroji. Faktor trvalé udržitelnosti budovy bude v budoucnosti stále více posuzovacím kritériem pro kupující nebo nájemce a argumentem v konkurenci. To dokládá v neposlední řadě rostoucí počet certifikátů, které posuzují trvalou udržitelnost budovy podle předepsaných kritérií, jako např.:

Jakostní známka DGNB-Gütesiegel (DGNB-Gütesiegel) od Německé společnosti pro trvale udržitelné stavebnictví (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen):
požaduje integrální plánování včetně stanovení cílů trvalé udržitelnosti,
a zohledňuje ekologické a ekonomické faktory.

Další informace viz www.dgnb.de

Certifikát pasivního domu:

ohraničuje roční spotřebu tepla na topení hodnotou 15 kW/h na m² obytné plochy, přičemž budova sama se dá vyhřívat z pasivních energetických zdrojů a nepotřebuje aktivní vytápěcí systém. K tomu vyžaduje Institut pasivních domů hodnotu Uw u oken a skleněných fasád ≤ 0,8 W/(m2K).

Další informace viz www.passiv.de

Norma Minergie (Minergie-Standard), Švýcarsko:

posuzuje trvalou udržitelnost mj. na základě stanovených energetických ukazatelů budov. Známka Minergie se vydává např. pro okna, jestliže
dvoukřídlé ventilačkové okno dosahuje náročných hodnot tepelné izolace
Uw=1,0 W/(m2K).

Další informace viz www.minergie.ch

Hliník se "nespotřebovává", nýbrž "využívá"

Od získávání surovin po recyklaci. Hliník je materiál předurčený k maximální míře trvalé udržitelnosti. Ve výrobním procesu se v posledních letech podařilo podstatně snížit energetickou náročnost elektrolýzy.

A k recyklaci je zapotřebí jen 5 % původního množství energie. Díky vysoké jakosti materiálů zůstávají produkty prakticky časově neomezeně v nasazení, bez nákladných ochranných opatření proti povětrnostním vlivům, korozi nebo napadení houbami. A musejí-li se po řadě let okna vyměnit, skončí profily nikoliv ve zvláštním odpadu, nýbrž představují cenný zdroj materiálu k recyklaci.

Míry recyklace hliníku se v nejdůležitějších aplikačních oblastech pohybují mezi 95 a 100 %. Hliník se tedy převážně "nespotřebovává", nýbrž "využívá" a poté se vždy znovu učiní použitelným.

Další informace viz www.greenbuilding.world-aluminium.org

WICONA má správná řešení pro trvale udržitelné stavebnictví

A to v potvrzené formě: její produkty jako konstrukce z hliníkových profilů splňují přesvědčivě náročná kritéria všech certifikátů staveb, čímž směrodatně přispěly k certifikaci zde zobrazených objektů. WICONA převzala již před lety vedoucí roli v této oblasti a má za sebou desetiletí výzkumné a vývojové činnosti. Tak se můžete opřít o velké portfolio výrobků a služeb, abyste dokázali i svůj objekt vytvořit trvanlivěji a s větší orientací na budoucnost.

Ekologická deklarace EPD stisknutím tlačítka

WICONA nabízí jako první značka profilových systémů zcela jedinečný servis na téma trvalé udržitelnosti:

Deklaraci EPD (Environmental Product Declaration), která pokrývá celý životní cyklus stavebních produktů včetně ekologických dopadů. Tu dokáže vygenerovat podle mezinárodních norem ISO 14025 a ISO 21930 zákaznický software WICTOP.

Stažení prospektu o trvalé udržitelnosti