Sanace

Přestavby stávajících domů s nároky budoucnosti

Přes 90 % energie na vytápění se v Německu spotřebuje na vytápění domů postavených před r. 1983. Zřetelné snížení energetické spotřeby a snížení emisí CO2, které Německo slíbilo, je tedy možné jen tehdy, provede-li se energetická sanace starších staveb.
Systémy WICONA k tomu nabízejí nejlepší předpoklady: tepelně optimalizované systémy, které nenutí ani z hlediska projekce k žádným kompromisům a díky širokému aplikačnímu spektru mají pro každý případ sanace vhodné řešení.

Přednosti systémů WICONA při sanacích:

  • Speciální geometrie profilů k přizpůsobení vzhledu oken a fasád stávajícím požadavkům. především u sanací historických budov. Příklad: vysoce tepelně izolovaná okenní konstrukce WICLINE 77 IK s průmyslovou konturou.
  • Individuální přizpůsobení tepelné izolace příslušnému požadavku na cílenou a vypočitatelnou energetickou účinnost. Příklad: fasádní systém WICTEC 50 HI i v kvalitě vhodné pro pasivní domy.
  • Modulární prvky s integrovanými přídavnými funkcemi jako ochrana před sluncem, větrání nebo řízení osvětlení, především při dodatečné integraci ovládací techniky do stávajících budov. Příklad: autarkní fasáda TEmotion
  • Montáž po prvcích pro sanace oken a fasádních ploch "za provozu", např. u kancelářských budov. Příklad: prvkové fasády WICTEC