WICONA

Společnost WICONA byla založena v r. 1948 společností Wieland Werke AG Ulm (Wieland Constructions aus Aluminium - Konstrukce Wieland z hliníku) a v r. 1990 ji převzal koncern Norsk Hydro, Oslo. Od 1.1.2004 je značky WICONA spjata výhradně s názvem firmy Hydro Building Systems GmbH.


Pod značkou WICONA se nyní již šedesát let na celém světě prodávají produkty na výrobu fasád, oken a dveří. Vysoké technologické nároky, důsledná systémová idea, náročné produktové a zpracovací normy stejně jako rozsáhlé servisní a poradenské služby vedly k tomu, že je WICONA dnes synonymem technicky vyzrálého, vysoce kvalitního systému hliníkových profilů.

Za značkou WICONA stojí norský koncern Hydro, dnes jeden z vedoucích výrobců a zpracovatelů hliníku. Toto zázemí poskytuje značce WICONA rozhodující impulzy k včasnému rozeznání globálních trendů a je základem pro vývoj integrovaných řešení vhodných pro budoucnost. Pod střechou společnosti Hydro Building Systems GmbH v Ulmu probíhá koordinace všech aktivit úseků výzkumu, vývoje, marketingu, odbytu a servisu. Řešení pro budoucnost se testují v technologickém středisku WICONA v Bellenbergu blízko Ulmu.

„Stále hlasitější volání po energetické účinnosti a současně po ochraně klimatu vede k tomu, že se trvale udržitelné koncepty budov stávají stále důležitějším hospodářským faktorem. Naším cílem je na naší vysoké úrovni pokračovat a rozvíjet kontinuálně nabídku systémových řešení na vysoké technické úrovni. Vidíme jako svůj úkol dát segmentu trvale udržitelných konceptů budov k dispozici  bezpečné systémy a produkty, které i v budoucnosti budou splňovat měnící se požadavky společnosti.“