Cradle to Cradle

Výrobky se neposuzují pouze z hlediska estetiky nebo funkčnosti, nýbrž také z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, na lidské zdraví a také podle jejich opětovného využití v oběhové ekonomice.

Udržitelnost hrála ve společnosti WICONA vždy klíčovou roli. Na začátku roku 2017 získala systémová řešení WICONA bronzový certifikát Cradle to Cradle (C2C). Od té doby společnost WICONA neustále pracovala na dalším zlepšování výrobních standardů, aby postoupila ještě výše. A to se nyní podařilo. Za řešení oken, dveří a fasád získala společnost WICONA stříbrný certifikát C2C.

zľava do prava: Katja Hansen (senior C2C poradca pre EPEA GmbH), Ralf Seufert (Managing Director Hydro Building Systems Germany GmbH) a Henri Gomez (Business Unit President Building Systems at Hydro)


Nasledujúce systémy WICONA sú certifikované pre Cradle to Cradle: 

Strieborná úroveň:

  • Okná: WICLINE 65 evo, WICLINE 75 evo, WICLINE 75 evo ventilačná klapka, WICLINE 75 MAX, WICLINE 75 TOP, WICLINE 115 AFS
  • Dvere: WICSTYLE 65 evo, WICSTYLE 75 evo, WICSLIDE 75FD
  • Fasády: WICTEC 50, WICTEC 50HI, WICTEC 60, WICTEC 50EL, WICTEC EL evo

Bronzová úroveň:

  • Okná: WICLINE 70SG, WICLINE 90SG
  • Dvere: WICSTYLE 77FP
  • Fasády: WICTEC 50SG

Certifikát C2C dopĺňa a zároveň ponúka alternatívu k dobre známym stavebným certifikátom (DGNB, LEED, BREEAM, atď.) Jeho kritériá sa priamo týkajú výrobku, nie celej budovy. Zameriava sa na zodpovednosť výrobcu výrobku, vrátane celého prefabrikačného a dodávateľského reťazca.

Aby sa dosiahla jedna z piatich úrovní certifikácie (od Basic až po Platinu), produkt musí spĺňať minimálne požiadavky príslušnej úrovne vo všetkých piatich kategóriách. Tieto kategórie sú: materiálne zdravie, opätovné využitie materiálu, obnoviteľná energia a riadenie emisií uhlíka, hospodárenie s vodou a sociálna spravodlivosť a biodiverzita.

Ďalšie informácie: www.c2ccertified.org