ZEB v praxi

Ekologická odpovědnost – téma, na němž nám záleží. Připojte se k nám!

Jako ZEB nebo ZNE (zero net energy) se označují budovy s celoročně nulovou spotřebou energie a nulovými emisemi uhlíku.

Na technologickém centru WICONA předvádí společnost Hydro Building System vedle funkčních charakteristik testovacího střediska pro okenní a fasádové konstrukce, jak lze v případě budov realizovat její představu udržitelnosti. Speciálně vyvinutá vizualizace ukazuje na den přesně veškeré energetické příjmy a výdaje.

Testovací středisko WICONA

Cílem bylo vytvořit energeticky soběstačnou tovární budovu. Pomocí holistického plánovacího přístupu byla zjištěna ideální kombinace fasády, servisní techniky budovy a využití přírodních zdrojů. Velkoplošné okenní části ve fasádě a střecha umožní práci prakticky bez umělého osvětlení. Současně není třeba chlazení. Požadavky na vodu pro testy fasád byly snížené na ekologicky přijatelné minimum formou uzavřeného vodního okruhu s cisternou a vícestupňovým filtrem.

Spotřeba užitečné energie na topení a umělé osvětlení odpovídá 23 kWh/m²a. To je hodnota blízká limitní hodnotě pasivního domu v bytové výstavbě. Tuto potřebu pokrývá fotovoltaický systém na střeše budovy. Získané nadbytky se využívají jako provozní energie testovacího střediska.

Výsledkem je skutečnost, že testovací centrum WICONA je jednou z prvních továrních budov s nulovou spotřebou energie.


Technologické centrum WICONA

V technologickém centru WICONA v Bellenberg společnost Hydro Building Systems poprvé nainstalovala novou multifunkční fasádu TEmotion na stávající budovu.

Instalace předvádí obrovské výhody, které fasády typu TEmotion nabízejí plánovačům a architektům u již stojících budov:

  • žádné snížení využitelného prostoru, protože nejsou zapotřebí žádné další instalační místnosti, což zkracuje plánování a snižuje náklady na výběrové řízení.
  • plně funkční fasáda a technologie budov z jediného zdroje
  • předběžnou kolaudaci a zprovoznění může provést odborný podnik dodávající kovovou konstrukci.
  • výroba a montáž kovové konstrukce se neliší od ostatních produktů WICONA.
  • dodávka dílů připravených k instalaci
  • na stavbě nejsou zapotřebí skladovací prostory.
  • napojení jednoznačně překódovanými zástrčnými a spojovacími konektory
  • hladké zprovoznění
  • podstatné zkrácení doby potřebné na zprovoznění budovy, protože okamžik montáže fasády je začátkem zprovoznění.


Fasáda TEmotion v Bellenberg
Tyto přednosti byly již realizovány s novou fasádou  TEmotion ve školicím středisku WICONA.
Budova byla původně postavena v r. 1991 s jednovrstvou fasádou a klasickým pásem oken s horními okny, bez řízení denního světla, bez mechanického větrání, odvětrávání a chlazení. V horkých dnech trpěl komfort v těchto místnostech kvůli chybějícímu větrání a skutečnosti, že uvnitř ležící vertikální lamely žaluzií neposkytují dostatečnou ochranu před sluncem.


Konstrukce
Nová fasáda školicího střediska se skládá ze šesti prvků TEmotion o rozměrech 3,10 m x 3,50 m, do kterých bylo integrováno 12 technických prvků. Konstrukce byla navržena jako dvojitá fasáda s hodnotou Ucw 1,0 W/(m²K) a zasklením ve výši místnosti, rozděleným na 30% neprůhlednou a 70% průhlednou část. Vnější jednoduché zasklení má zelený odstín, aby se vzhled přizpůsobil sousední budově nového testovacího střediska. Vnitřní fasáda má dvojí tepelně izolační zasklení s hodnotou Ug 1,1 W/(m²K).
Dvanáct technických prvků je složeno z nově vyvinutého větracího fasádního systému Trox s topným a chladicím rozsahem ke klimatizaci místnosti a regulací pomocí trojstupňového ventilátoru. Decentrální montáž umožňuje nasazení vysoce účinných motorů v každém ventilátoru, což snižuje spotřebu proudu.


Dodávka energie a větrání
Před každý technický prvek je ve formě předsazené desky osazený monokrystalický fotovoltaický modul s odvětráváním. Proudový výkon je u každého prvku TEmotion asi 400 W a svádí se do sítě. K dalším centrálním konstrukčním dílům fasády TEmotion patří větrací klapky. Umožňují během denního provozu maximální přirozené a kontrolované větrání. Vzduch volně vchází, ohřívá se v místnosti a může horní větrací klapkou opět odcházet. Je-li zapnutá klimatizace místnosti, vzduch se větracími klapkami nasává, v přístrojích fasádní ventilace se chladí či ohřívá a vede do místnosti. V noci lze místnost chladit studeným vzduchem. Větrací klapky mohou v případě požáru sloužit k odtahu kouře z místnosti.


Světlo a sluneční světlo
Systém řízení denního světla a ochrana před sluncem a oslněním se provádějí pomocí žaluzií s řízením světla – dvojitými lamelami typu Raffstore (od dodavatele Warema). Ty umožní diferencované řízení denního světla a požadované nasměrování. Systém jednak zajišťuje zóny bez slunečního záření a bez oslnění, jednak vždy pustí do místnosti dostatek světla. Kombinuje ochranu před nežádoucími pohledy zvenčí se současným výhledem ven.